AKTUALNOŚCI

Budżet Obywatelski Gorzów Wielkopolski 2016 – wyniki

Ponad 23 tysiące gorzowian wzięło udział w głosowaniu do budżetu obywatelskiego. W roku 2016 zostanie zrealizowanych 9 projektów.

Głosowanie w Gorzowie Wielkopolskim trwało od 21 września do 5 października. Wzięło w nim łącznie 23 676 osób, które mogły zaznaczyć na karcie tylko jedno zadanie. Spośród wszystkich głosów prawie dwa tysiące było nieważnych. Najczęstszym powodem nieuwzględnienia było kilkukrotne głosowanie bądź niepoprawny numer PESEL.  Większość głosów (75%) oddanych zostało drogą tradycyjną. Aktywnością wykazali się mieszkańcy osiedla Staszica i Górczyna.

GorzówWielkopolskiRegiony

Gorzowianie mogli wybierać spośród 104 projektów. Władze miasta na budżet w roku 2016 przeznaczyły 2 mln zł. Miasto zostało podzielone na 8 rejonów, w każdym z nich zrealizowany zostanie projekt z największym poparciem. Zadania te nie wyczerpały całej puli, dlatego też do grona zwycięzców zaliczono projekt z największą liczbą głosów w odniesieniu do całego miasta – Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10.

fot. Kamil Suchożebski

fot. Kamil Suchożebski

7 z wybranych projektów dotyczy sportu i rekreacji, ponadto powstaną nowe miejsca parkingowe i ekran akustyczny.

Listę zwycięskich zadań przedstawiamy poniżej:

Zawarcie

2022 głosy – 7 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Nr Tytuł Koszt Liczba głosów
7 Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a – 12a, 8 – 12 220 000 947

Zakanale       

1868 głosów – 6 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Nr Tytuł Koszt Liczba głosów
12 Wybudowanie placu zabaw ze ścieżką przyrodniczo – edukacyjną na terenie Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Kobylogórska 110 245 020 1 476

Śródmieście/Centrum         

3135 głosów – 25 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Nr Tytuł Koszt Liczba głosów
22 Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 17, ul. Warszawska 12 198 190 1 117

Piaski            

2201 głosów – 5 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Nr Tytuł Koszt Liczba głosów
40 Budowa mini kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Okrzei 42 210 390 1 304

Staszica         

5849 głosów – 23 projekty zgłoszone – 2 projekty wybrane do realizacji

Nr Tytuł Koszt Liczba głosów
48 Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 15, ul. Kotsisa 1 139630 3016
54 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10, ul. Lelewela 1 138 440 1062

Wieprzyce/Osiedle Słoneczne         

1698 głosów – 11 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Nr Tytuł Koszt Liczba głosów
75 Ogródek dydaktyczny “Świat wokół nas” przy Szkole Podstawowej nr 12 232 790 447

Manhattan    

912 głosów – 10 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Nr Tytuł Koszt Liczba głosów
87 Miejsca parkingowe przy ul. Obrońców Pokoju 250 000 166

Górczyn        

4152 głosów – 17 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Nr Tytuł Koszt Liczba głosów
89 Ekran akustyczny przy ul. Wyszyńskiego 200 000 1208

autor: Kamil Suchożebski