AKTUALNOŚCI

Budżet Obywatelski Katowice 2016 – wyniki

30 września ogłoszono wyniki Katowickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Mieszkańcy miasta wybrali łącznie 119 projektów.

Głosowanie na projekty trwało tylko cztery dni i odbyło się między 18 a 21 września. Katowiczanie mogli oddawać głosy drogą internetową, w 57 punktach stacjonarnych oraz mobilnym punkcie w samochodzie Nysa. Mieszkańcy mogli wybierać spośród 221 zadań lokalnych i 20 ogólnomiejskich. Na oddanie głosu zdecydowało się 17 005 osób, uprawionych do głosowania (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy) było natomiast 251 152 osób. Frekwencja wyniosła 6,77% – najwyższą odnotowano na Załężu (13,15%), niechętnie głosowali mieszkańcy Śródmieścia (3,16%).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Katowice.jpg

fot. UM Katowice; źródło: Wikimedia Commons; lic. CC-BY-SA 3.0

Pula budżetu wyniosła 20 mln zł i była dwukrotnie wyższa od tej w poprzedniej edycji. 17 mln zł przeznaczone zostało na projekty lokalne, pozostałe 3 mln zł na projekty ogólnomiejskie. Głosujący ostatecznie wybrali do realizacji 112 zadań lokalnych i 7 ogólnomiejskich. Szczególną popularnością cieszyły się propozycje dotyczące sportu i rekreacji, doposażenia bibliotek i szkół oraz drobnych inwestycji infrastrukturalnych dla pieszych i rowerzystów.

Poniżej prezentujemy zwycięskie projekty:

Zadania o charakterze ogólnomiejskim

3 000 000 zł – 20 projektów zgłoszonych – 7 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
M/7/2015 WODNY PLAC ZABAW dla dzieci przy plaży miejskiej w Dolinie Trzech Stawów (Katowickim Parku Leśnym) 13078 1 515 000
M/10/2015 Wyposażenie i uzupełnienie zużytego wyposażenia Dziennych Domów Opieki – Pomocy Społecznej w Katowicach 3363 278 818
M/24/2015 Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej przy Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec 2584 735 666
M/16/2015 Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji

budynków i z innych obiektów. Poprawa estetyki miasta

1938 220 000
M/11/2015 Zakup 60 szt. nowoczesnych zestawów komputerowych do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 1465 150 000
M/28/2015 Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Roździeńskiego/ul. Chorzowskiej 1122 76 000
M/19/2015 Zakup nowości wydawniczych oraz audiobooków

dla Filii nr 35 Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Katowicach, przy ul. Słowackiego 20.

382 20 000

Śródmieście

1 334 963 zł – 9 projektów zgłoszonych – 8 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/5/1 Zielony wypoczynek – rewitalizacja zdewastowanej przestrzeni zielonej pomiędzy ulicami Francuską i Rybnicką na terenie przyległym do budynków przy ulicy Rybnickiej 17 – 15 – 13 oraz Francuskiej 65 – 63 – 61 i przyległego garażu piętrowego, poprzez:

rekultywację gruntu, aranżację nowych chodników,

zasianie trawy i zasadzenie krzewów, umiejscowienie piaskownicy dla dzieci oraz mini siłowni

534 400 000
L10/1/2015 Renowacje wokół osi Plac Hlonda – ul. Barbary 254 339 500
L/1/1/2015 Modernizacja biblioteki szkolnej wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej 245 43 568
L/3/1/2015 Zakup nowych książek dla Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 14 205 10 000
L/4/1/2015 Biblioteka, książka, informacja – czas na zmiany 205 15 000
L/6/1/2015 Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i z innych obiektów. Poprawa estetyki Śródmieścia 195 165 000
L/2/1/2015 Przyjazna i bezpieczna ulica Rochowiaka 187 312 950
L/9/1/2015 Przebudowa podwórka przy Jordana-Curie Skłodowskiej-Poniatowskiego 150 6 000

 

Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia

829 259 zł – 12 projektów zgłoszonych – 6 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/6/2/2015 Utworzenie na nieużytkach pasa zieleni, który będzie

zaczynał się i kończył skwerkiem wypoczynkowym. Całość przyjazna dla ludzi i zwierząt

588 275 000
L/15/2/2015 Remont i budowa nowego chodnika przy ulicy Grzyśki

(odcinek Hetmańska – Filarowa 48) i Wodospady 37 – Kossak – Szczuckiej 55. Budowa schodów z placu zabaw przy ul. Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy

385 117 300
L/3/2/2015 Dostosowanie chodnika wzdłuż ul. Ligockiej dla potrzeb rowerzystów 259 317 000
L/9/2/2015 Zakup sprzętu multimedialnego oraz nowości

wydawniczych dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ulicy Grzyśki 19a

250 30 000
L/12/2/2015 ul. Rolna – enklawa zieleni 227 57 000
L/4/2/2015 Wymiana nawierzchni chodnika przy posesji Gołby 4-4b 96 31 962

Zawodzie

736 665 zł – 10 projektów zgłoszonych – 5 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/2/3/2015 Miejsce czynnej rekreacji. Siłownia plenerowa

“Fitnes nad Rawą

373 110 000
L/1/3/2015 Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach – Osiedle “Gwiazdy” 314 524 040
L/6/3/2015 Zakup nowości książkowych, sprzętu

komputerowego (do użytkowania przez czytelników)

oraz regałów na książki z literatury dziecięcej, dla Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Roździeńskiego 88a w Katowicach

262 25 000
L/7/3/2015 Zakup nowości książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31, ul. Marcinkowskiego 13 191 10 000
L/9/3/2015 Zagospodarowanie terenu zielonego w granicach działki należącej do SM “Gwiazda” z przeznaczeniem na rekreację dla rodzin z dziećmi oraz przedszkoli zlokalizowanych na terenie osiedla GWIAZDY 166 28 000

Os. Paderewskiego – Muchowiec

703633 zł – 3 projekty zgłoszone – 3 projekty wybrane do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/5/4/2015 Rewitalizacja skweru pomiędzy budynkiem mieszkalnym ul. Graniczna 49 – 49a – 49b a Centrum Medycznym “Graniczna” ul. Graniczna 45 860 600 000
L/4/4/2015 Montaż miejsc siedzących na Placu Żołnierza Polskiego na Osiedlu Paderewskiego 494 27 100
L/3/4/2015 Zakup oraz montaż koszy na psie odchody na Osiedlu Paderewskiego 194 27 100

Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka

541 741 zł – 8 projektów zgłoszonych – 5 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/1/5/2015 Strefa street workout i siłownia plenerowa 396 181 500
L/3/5/2015 Kreatywna Strefa Gier i Zabaw oraz Miasteczko

Ruchu Drogowego dla najmłodszej społeczności

przedszkolnej i szkolnej wraz z rodzicami

182 204 038
L/4/5/2015 Brynowska Biblioteka bliżej mieszkańców 108 13 000
L/2/5/2015 Ogrodzenie strefy sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach 99 46 928
L/7/5/2015 Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 92 w Katowicach 61 88 000

Ligota – Panewniki

1 366 396 zł – 24 projekty zgłoszone – 6 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska – ul. Wczasowa 582 50 000
L/3/6/2015 Wykonanie (wybrukowanie) ścieżek od budynku Gdańska 16 do mostu na Ślepiotce oraz od budynku Zadole 44 do tunelu pod koleją (za budynkiem Zadole 44a) wraz z łącznikiem do budynku Zadole 44a. 318 77 500
L/17/6/2015 Budowa siłowni plenerowej “Fit Park” w Panewnikach 298 110000
L//15/6/2015 Remont oświetlenia dróg i chodników osiedla mieszkaniowego oraz część chodników Spółdzielni Mieszkaniowej “Sadyba” w Katowicach poprzez zastosowanie współczesnych, ekologicznych technik oświetleniowych z wymianą istniejącej infrastruktury instalacyjno-sieciowej 297 371 400
L/26/6/2015 Fontanna na Placu Miast Partnerskich w Ligocie 262 450 000
L/6/6/2015 Remont drogi wokół skweru Świdnicka Kołobrzeska – Zielonogórska 228 300 000

Załęże

663 230 zł – 12 projektów zgłoszonych – 2 projekty wybrane do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/1/7/2015 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, remont zniszczonych chodników i nasadzenia zieleni w rejonie ulic Janasa, Gminna, Ondraszka ok. 140 miejsc postojowych 756 500 000
L/9/7/2015 Remont chodnika przy budynku Gliwicka 208 i Wiśniowa 7a wraz z dojściem do posesji 524 155 000

Osiedle Witosa

743 411 zł – 8 projektów zgłoszonych – 4 projekty wybrane do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/3/8/2015 Extremalny Plac Zabaw 759 450 000
L/8/8/2015 Plac sportów miejskich 313 120 000
L/9/8/2015 Zakup wyposażenia w celu stworzenia kącika dla dzieci w Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Witosa 18b. Zakup nowych książek dla Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Witosa 18b. Zakup sprzętu komputerowego dla Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Witosa 18b 198 30 000
L/5/8/2015 Ścieżka Zdrowia dla dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ruchowych 119 76 000

Osiedle Tysiąclecia

743 411 zł – 10 projektów zgłoszonych – 9 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/8/9/2015 Osiedlowa Strefa Tenisowa 703 157 728
L/14/9/2015 Zielony Zakątek 454 106 500
L/16/9/2015 Remont i zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach 454 265 486,88
L/15/9/2015 Rowerem przez 1000 lecie 317 66 000
L/9/9/2015 Zakup książek oraz audiobooków do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Filia 25 Os. Tysiąclecia. Zakup radia z odtwarzaczem CD niezbędnego do prowadzenia zajęć literacko- edukacyjnych w bibliotece 285 20 500
L/10/9/2015 Zakup nowości książkowych i audiobooków dla Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 213 30 000
L/11/9/2015 “Kawiarenka internetowa” dla dzieci, młodzieży i rodziców Osiedla Tysiąclecia w Młodzieżowym Domu Kultury obiekt ul. Tysiąclecia 5 152 35 000
L/4/9/2015 Zakup wyposażenia służącego do organizowania wystaw w bibliotece, Filia nr 14 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 125 26 600
L/17/9/2015 Monografia książkowo-albumowa pt. “Od osady Bederowiec i Wioski Bedersdorf do osiedla im. “Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach”. Autor opracowania: dr Lech Szaraniec (historyk) 67 80 000

 

Dąb

573 174 zł – 8 projektów zgłoszonych – 4 projekty wybrane do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/5/10/2015 Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem Miejskie Przedszkole nr 27, ul. Ścigiennego 27 320 401 600
L/2/10/2015 Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Krzyżowej 1 174 30 000
L/6/10/2015 Naprawa piłkochwytu i bramek na boisku szkolnym. Montaż nowego piłkochwytu po przeciwległej stronie boiska 79 10 000
L/1/10/2015 Przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Lipowa 9a, 9b, 9c 75 17 542

Wełnowiec – Józefowiec

822 653 zł – 20 projektów zgłoszonych – 8 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/8/11/2015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bytkowskiej w Katowicach (odcinek od ul. Józefowskiej do ul. Telewizyjnej) 244 264 000
L/3/11/2015 Dog Park Józefowiec – Wełnowiec Dzielnica przyjazna psom 239 97 000
L/11/11/2015 Wykonanie remontów chodników przy budynku Mikusińskiego 16, 16a-c, Nowowiejskiego 4, 4a-e, 4f-j, Mikusińskiego 32-36 219 109 400
L/17/11/2015 Doposażenie Sali informatycznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w obiekcie przy ul. Dekerta 1 w specjalistyczny sprzęt multimedialny i komputerowy 203 67 900
L/18/11/2015 Modernizacja schodów na skarpie pomiędzy ul. Bytomską 8a i Józefowską 118a 192 200 000
L/16/11/2015 Doposażenie hali sportowej MOSiR na ul. Józefowskiej 40 w Katowicach w matę do gimnastyki artystycznej 144 26 200
L/1/11/2015 Przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Modelarska 22, 24, 26, 28 141 36 000
L/6/11/2015 Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w sprzęty mające na celu usprawnienie działania biblioteki 118 10 150

 

Koszutka

698 557 zł – 4 projekty zgłoszonych – 3 projekty wybrane do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/7/12/2015 Koszutka Przyjazna Mieszkańcom – remonty ogólnodostępnej przestrzeni publicznej – Etap II 421 600 000
L/1/12/2015 Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 11 (ul. Grażyńskiego 47) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 216 12 000
L/6/12/2015 Kulturalna Koszutka 67 20 000

 

Bogucice

820 150 zł – 11 projektów zgłoszonych – 6 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/5/13/2015 Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach 802 467 000
L/1/13/2015 Modernizacja układu miejsc postojowych na ul. Wajdy 518 188 210
L/15/13/2015 Budowa chodnika – traktu komunikacji pieszej od ul. Lubuskiej do przystanku autobusowego przy Al. Roździeńskiego 421 90 000
L/4/13/2015 Zakup nowości książkowych, audiobooków i czasopism dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 202 20 800
L/2/13/2015 Wykonanie oświetlenia świątecznego na ul. Markiefki na czas Świąt Bożego Narodzenia 163 36 000
L/8/13/2015 Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Markiefki 44a 54 10 000

Dąbrówka Mała

494 210 zł – 10 projektów zgłoszonych – 4 projekty wybrane do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/8/14/2015 „Ranczo Dąbrówka” 318 200 000
L/7/14/2015 Zagospodarowanie ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 38 w Katowicach (Jordan) w niezbędne urządzenia rozwijające sprawność ruchową przedszkolaków 196 210 000
L/5/14/2015 Siłownia z kinem pod “chmurką” – lokalizacja – “Zielony Zakątek” 189 60 000
L/2/14/2015 Zakup książek i audiobooków do Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 89 20 000

Szopienice – Burowiec

835 031 zł – 9 projektów zgłoszonych – 6 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/1/15/2015 “Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic” 647 625 000
L/4/15/2015 Muzyczne marzenia dzieci 226 6 377
L/7/15/2015 “Bezpieczne drogi” – zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Szopienicach 173 80 000
L/5/15/2015 Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 121 20 000
L/8/15/2015 Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców 106 80 000
L/1/15/2015 Zakup nowych książek dla Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 10 101 15 000

 

Janów – Nikiszowiec

667 055 zł –7projektów zgłoszonych – 3 projekty wybrane do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/8/16/2015 Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18 740 480 000
L/9/16/2015 Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Ośrodku Wypoczynkowym “BOLINA” 193 165 000
L/6/16/2015 Zakup audiobooków i nowości książkowych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Zamkowej 45 166 20 000

Giszowiec

900 122 zł – 18 projektów zgłoszonych – 6 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/22/17/2015 Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową przy Przedszkolu Żłobku w kierunku Gimnazjum nr 16 i hali sportowej za budynkami Wojciecha 19-19D i 7A- 7H 493 206 700
L/10/17/2015 Monitoring osiedla Adama 408 350 000
L/14/17/2015 Przyjemniej na Giszowcu – rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Barbórki i Wojciecha 360 260 000
L/15/17/2015 Pokonywanie barier architektonicznych poprzez naprawę i unowocześnienie podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A 279 15 000
L/5/17/2015 Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Przyjaznej 7a 240 30 000
L/21/17/2015 Ławki Giszowca 64 22 400

Murcki

494 487,2 zł – 3 projekty zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/2/18/2015 Remont ulicy R. Mruczka na 250 m odcinku (początek i koniec kompleksu garażowego oraz ogrodu działkowego “Wiesia”) 495 494 487,2

Piotrowice – Ochojec

1 140 283 zł – 13 projektów zgłoszonych – 7 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/15/19/2015 Moje boisko to dla mnie wszystko – stworzenie ogólnodostępnej ścieżki zdrowia i remont boiska szkolnego na Osiedlu Odrodzenia 509 425 000
L/6/19/2015 Poprawa infrastruktury sportowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach 430 89 800
L/13/19/2015 Komfort parkowania i estetyka dla mieszkańców osiedla “ODRODZENIA” 317 470 200
L/1/19/2015 Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) dla Filii nr 9       Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 292 15 000
L/7/19/2015 Budowa rodzinnej strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu 240 70 860
L/4/19/2015 Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Katowicach 164 24 170
L/11/19/2015 Nasza mała enklawa na osiedlu “Żurawia” 83 3 250

Zarzecze

392 645 zł – 5 projektów zgłoszonych – 3 projekty wybrane do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/1/20/2015 Zmiana nawierzchni boiska z asfaltowego na nawierzchnię poliuretanową, wymiana siatek i pomalowanie bramek 187 194 340
L/2/20/2015 Budowa chodnika w pasie drogi – ul. Gen. Grota- Roweckiego 165 90 000
L/4/20/2015 Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się! 118 17 100

Kostuchna

642 333 zł – 9 projektów zgłoszonych – 6 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/2/21/2015 Doposażenie klas lekcyjnych I-III w nowoczesne meble i sprzęt multimedialny w formie tablic interaktywnych i sprzęt ICT 537 64 300
L/1/21/2015 Zakup nowości książkowych + wymiana wykładziny podłogowej o wysokiej klasie ścieralności 276 40 000
L/9/21/2015 Wykonanie oświetlenia (postawienie latarni) na ulicy Bażantów pomiędzy osiedlami Bażantowo a osiedlem Murapol 242 124 000
L/5/21/2015 Przebudowa drogi i parkingu przy budynku wielorodzinnym ul. T. B. Żeleńskiego 103 219 298 474
L/4/21/2015 Muzyczny Festyn na Wakacje – Kostuchna 2016 125 45 000
L/6/21/2015 Sfinansowanie działań na rzecz edukacji regionalnej “Śląsk – jestem dumny” przeznaczone dla uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary jako organizatora projektu 61 11 900

Podlesie

518 410 zł – 8 projektów zgłoszonych – 7 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Liczba głosów Koszt zadania
L/8/22/2015 Multimedialna i nowoczesna biblioteka w szkole 257 103 000
L/6/22/2015 Zakup nowych książek dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Uniczowskiej 36 159 15 000
L/9/22/2015 Ścieżka zdrowia dla dzieci przy placu zabaw na ulicy Uniczowskiej w Katowicach – Podlesiu 150 150 000
L/1/22/2015 Klub Podróżnika “Rajza” przy MDK Południe w Katowicach, Filia nr 4 w Podlesiu 93 30 000
L/4/22/2015 Zakup audiobooków dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Uniczowska 36 80 10 000
L/5/22/2015 Zakup konsoli XBOX ONE 500 GB + SENSOR KINECT dla filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Uniczowskiej 36 80 3 500
L/2/22/2015 Ułożenie chodnika przy ulicy Armii Krajowej 409, 411, 413 69 11 000

autor: Kamil Suchożebski