Senatorzy: związek metropolitalny dla Trójmiasta

Trzynastu senatorów wniosło w lutym projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Dzisiaj w senackich komisjach odbyło się pierwsze głosowanie nad projektem.

Centrum Gdańska | fot unsplash

Główne Miasto w Gdańsku | fot unsplash

O sprawie informowaliśmy w styczniu. W skład związku metropolitalnego wchodzić miałyby Gdańsk, Gdynia i Sopot, a także inne pomorskie samorządy o łącznej liczbie ponad miliona mieszkańców. Związek utworzyć miałaby Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Warunki funkcjonowania miałyby być zbliżone do istniejącego związku metropolitalnego w województwie śląskim. Według szacunków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, który zrzesza samorządy zainteresowane w powołaniu metropolii, dodatkowe fundusze mogłyby sięgnąć nawet 200 mln zł rocznie. Finansowanie metropolii zapewniać mają składki z gmin wchodzących w skład metropolii, wspomożone przez 5 proc. z podatku PIT zebranego wśród mieszkańców gmin tworzących metropolię, które będzie przekazywane z budżetu centralnego do budżetu metropolii.

Połączone komisje ustawodawcza i samorządowa prawie jednogłośnie (24 głosy za i 2 wstrzymujące) przyjęły projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

Rząd: Metropolia tylko w województwie śląskim

Powodzenie projektu wydaje się jednak wątpliwe z uwagi na uwarunkowania polityczne oraz dotychczasowe działania rządzącej partii. Osobne propozycje dla każdego regionu są efektem decyzji sprzed kilku lat. Choć przyjęta jeszcze za kadencji rządu PO-PSL ustawa zakładała istnienie kilkunastu związków, to powstał jedynie związek metropolitalny w województwie śląskim. Według pierwszego projektu warunkiem miała być liczba ludności równa co najmniej 500 tysięcy osób. Związki miały powstać 1 lipca 2016 roku, jednak Rada Ministrów nowej kadencji, pod przewodnictwem Beaty Szydło, nie wydała do kwietnia 2016 roku rozporządzenia określającego tryb postępowania ws. składania wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. W zamian przyjęty został przygotowany przez MSWiA projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

W marcu do Sejmowej zamrażarki trafił projekt ustawy o łódzkim związku metropolitalnym, który początkowo wnieśli senatorzy związani z tym regionem. Projekt uzyskał akceptację Senatu (gdzie większość ma obecna opozycja), jednak od marca brak jest informacji o kontynuacji prac w Sejmie.