„Gdańsk w nowej perspektywie” – warsztaty urbanistyczne

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na warsztaty urbanistyczne w ramach kampanii partycypacyjnej przy tworzeniu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Pierwsze warsztaty odbędą się 6 maja, ich tematem będzie określenie głównych wyzwań i problemów rozwoju miasta.

W środę, 29 kwietnia w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się pierwsze spotkanie otwarte dla mieszkańców Gdańska zainteresowanych uczestnictwem w partycypacji społecznej przy tworzeniu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Kolejnym krokiem w kampanii partycypacyjnej jest seria trzech otwartych warsztatów urbanistycznych. Ich uczestnicy pracować będą nad określeniem głównych wyzwań i celów rozwoju przestrzennego Gdańska. Pierwsze warsztaty odbędą się już 6 maja o godz. 17.00 w budynku Solidarności przy ul. Wały Piastowskie 24 (sala Akwen – wejście vis a vis „Zieleniaka”).

Tematem pierwszych warsztatów będzie określenie głównych wyzwań i problemów związanych z rozwojem miasta. Rozpoczną się one od zapoznania uczestników spotkania z dotychczasowymi projektami partycypacyjnymi w obszarze planowania przestrzennego prowadzonym w Gdańsku oraz głównymi grupami uwarunkowań rozwojowych miasta. Będzie to stanowić wstęp do pracy w zespołach roboczych, na które zostaną podzieleni uczestnicy warsztatów. Zajmą się oni następującymi zagadnieniami:

 1. Sesja warsztatowa 1 – Miasto w strukturze metropolii – kluczowe wyzwania komunikacyjne, społeczne, gospodarcze
 2. Sesja warsztatowa 2 – Sytuacja społeczna i gospodarcza miasta – kluczowe wyzwania dla rozwoju Gdańska
 3. Sesja warsztatowa 3 – Kluczowe wyzwania i problemy wiążące się z planowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami rozwojowymi
 4. Sesja warsztatowa 4 – określenie głównych problemów rozwoju przestrzennego miasta

Pozostałe warsztaty odbędą się 20 maja oraz 10 czerwca. Ich organizatorem jest Biuro Rozwoju Gdańska.


Program spotkania pt. Wyzwania i problemy związane z rozwojem przestrzennym miasta, 6 maja, godz. 17.00

Budynek Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, sala Akwen (wejście vis a vis „Zieleniaka”)

Celem spotkania jest określenie głównych wyzwań i problemów związanych z rozwojem przestrzennym miasta na tle sytuacji społeczno–gospodarczej miasta oraz jego położenia w strukturze rozwijającej się metropolii.

 1. Otwarcie spotkania, przedstawienie kluczowych uczestników
 2. Prezentacja wszystkich uczestników warsztatu
 3. Prezentacja kluczowych projektów partycypacyjnych (BRG, FRAG, GFIS) – jakie kluczowe wyzwania i problemy dla rozwoju miasta wynikają z przygotowanych dotychczas opracowań?
 4. Sesja pytań i odpowiedzi – dyskusja plenarna
 5. Podział na grupy robocze
 6. Sesja warsztatowa 1 – Miasto w strukturze metropolii – kluczowe wyzwania komunikacyjne, społeczne, gospodarcze
 7. Sesja warsztatowa 2 – Sytuacja społeczna i gospodarcza miasta – kluczowe wyzwania dla rozwoju Gdańska
 8. Sesja warsztatowa 3 – Kluczowe wyzwania i problemy wiążące się z planowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami rozwojowymi
 9. Sesja warsztatowa 4 – określenie głównych problemów rozwoju przestrzennego miasta
 10. Prezentacja na forum, wybór najważniejszych i najpilniejszych problemów przestrzennych do rozwiązania
 11. Zakończenie spotkania