AKTUALNOŚCI

Jastrzębie-Zdrój prezentuje nowe Studium

Do 4 września 2020 r. można zapoznać się z projektem „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Wycinek z prezentowanego studium dla Jastrzębia-Zdroju

Dyskusja publiczna odbędzie się na hali widowiskowo-sportowej w dniu 2 września 2020 r. Uwagi do studium przyjmowane będą do dnia 28 września 2020 r.

W nowym Studium pojawiło się wiele zmian względem obecnego dokumentu. Jak informuje tamtejszy magistrat: w części kierunkowej dokumentu znajdzie się m.in.: zwiększenie potencjału inwestycyjnego  terenów produkcyjnych i usługowych, wykreowanie funkcji reprezentacyjnej i usługowo-handlowej obszaru centrum miasta, nowe określenie obszarów istniejącej oraz planowanej zabudowy, a także ochrona zieleni i wody.

Z dokumentem zapoznać można na stronach jastrzębskiego magistratu.

Poprzednie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta zostało przyjęte w 2006 roku.

01_TOM_II_Uwarunkowania_tekst