AKTUALNOŚCI

Związki metropolitalne: Rząd przyjął śląski, Trójmiasto i Wrocław w kolejce.

Rada Ministrów omówiła dziś przygotowany przez MSWiA projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim został przyjęty na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów. Ustawa dać ma możliwość powołania przez Rząd związku metropolitalnego w rejonie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, obszaru zamieszkałego przez około 2 miliony osób. Ustawa skierowana ma być wyłącznie dla tej aglomeracji, co jest założeniem przeciwnym od poprzedniej ustawy przewidującej możliwość stworzenia związku metropolitalnego przez grupy samorządów z łączną minimalną liczbą pół miliona mieszkańców.

Osiedle Tysiąclecia Dolne Katowice

Dzięki ustawie, kwestie takie jak transport, planowanie przestrzenne, rozwój czy promocja obszaru, zarządzane będą przez jeden “metropolitalny” podmiot. Związek będzie mógł płynnie przejąć mienie oraz zadania, na podstawie dobrowolnych  porozumień z samorządami. Ustawodawca założył możliwość zachowania trwałości realizowanych zadań, w tym projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Organami związku mają być zgromadzenie składające się z delegatów gmin (po jednym z każdej) oraz pięcioosobowy zarząd (wybierany przez zgromadzenie). W ciągu najbliższych dni projekt skierowany zostanie do Sejmu.

Trójmiasto i Wrocław również?

Obowiązująca obecnie ustawa nie została wdrożona, ponieważ rząd nie przyjął wymaganych przez nią rozporządzeń. W kwietniu, podczas konferencji prasowej, Mariusz Błaszczak przedstawił szczegóły nowy ustawy metropolitalnej. Zapowiadał wtedy, że ustawa ma być skierowana wyłącznie dla aglomeracji śląskiej, dodając, że dziś w Polsce na miano metropolii zasługują jedynie Warszawa oraz Górny Śląsk.

Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji preferuje wersję pomysłu, w którym istnieje wiele osobnych ustaw dla konkretnych aglomeracji. Pomimo, że wypowiedziane wiosną słowa ministra nie są zachętą dla samorządów to pojawiają się chętni do tworzenia kolejnych związków metropolitalnych.

W tym miesiącu powrócił temat integracji samorządów w rejonie Trójmiasta. Prezydenci trójmiejskich samorządów przedstawili projekt ustawy związanej z pomorskim związkiem metropolitalnym – zapowiadany już w czerwcu, kiedy to samorządowcy zrzeszeni w ramach stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot na zgromadzeniu w Szymbarku podjęli jednogłośną decyzję o chęci utworzenia związku metropolitalnego w rejonie Zatoki Gdańskiej.  Projekt ustawy szczegółowo opisuje, jak i w jakim celu na terenie województwa pomorskiego utworzona zostać ma metropolia, o wielkości około miliona mieszkańców.

W projekcie czytamy m.in, że

Związek metropolitalny obejmuje spójny pod względem przestrzennym obszar oddziaływania miasta na prawach powiatu Gdańsk, chrakteryzujący się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, zamieszkały przez co najmniej 1 000 000 mieszkańców.

Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim, przedstawiony przez samorządowców (doc)

Pomorze nie jest jedynym regionem, w którym pojawiły się ostatnio głosy o możliwości utworzenia związku metropolitalnego. O formę taką walczą również posłowie z Dolnego Śląska. Na dzisiejszej konferencji prasowej, poseł Michał Jaros (Nowoczesna) krytykował podejście Rządu do tworzenia związków metropolitalnych i przekonywał, że Wrocław oraz około 40 okolicznych gmin również zasługują na utworzenie takiej formy. Posłowi podczas konferencji towarzyszyli mu radni Nowoczesnej, zasiadający we wrocławskiej radzie miasta.