Szkolenie „Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym – ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, zarządzanie miastem, potrzeby mieszkańców oraz e-usługi” – Gdańsk, 21.04.2017

W dniu 21.04.2017 w Gdańsku odbędzie się szkolenie „Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym – ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, zarządzanie miastem, potrzeby mieszkańców oraz e-usługi”.

Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z:

  • Aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy INSPIRE;
  • Projektowanymi zmianami w prawie wpływającymi na informatyzację MPZP
  • Organizacją wdrożenia ww. wymagań prawnych,
  • Dobrymi praktykami w zakresie technicznych aspektów informatyzacji istniejących MPZP
  • Wskazówkami w zakresie wymagań dotyczących pozyskiwania oraz kontroli nowych MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wymaganiami w zakresie świadczenia e-usług związanych z danymi planistycznymi
  • Rolą danych planistycznych w zarządzaniu miastem inteligentnym

W dotychczasowych edycjach szkolenia wzięło udział kilkadziesiąt osób m.in. z:

Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Rozwoju w Warszawie – Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi – – Biuro Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim – Biura Rozwoju Gdańska – Urzędu Miasta Bielsko – Biała – Urzędu Miasta Chocianów – Urzędu Miasta Chorzów – Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój – Urzędu Miasta Legnica – Urzędu Miasta Olsztyn – Urzędu Miasta Polkowice – Urzędu Miasta Starogard Gdański – Urzędu Miasta Sztum – Urząd Miasta Skierniewice – Urzędu Miasta Tarnów – Urzędu Miasta Zawiercie – Urzędu Miasta Zabrze – Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

100% dotychczasowych uczestników szkoleń oceniło je wysoko lub bardzo wysoko.

Szkolenie organizowane jest przez firmę 24GIS, która specjalizuje się we wspieraniu miast we wdrażaniu GIS oraz informatyzacji dokumentów planistycznych.

Więcej informacji (program, formularz zgłoszeniowy) znajduje się na stronie internetowej: http://24gis.pl/oferta/szkolenie-informatyzacja-mpzp/

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.