Senat: Projekt śląskiej metropolii bez poprawek

Senat przyjął bez poprawek ustawę o związku metropolitalnym dla województwa śląskiego.

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 58 senatorów (56 z PiS i 2 z PO). Przeciwko głosowało 22 senatorów (21 – PO oraz 1 senator niezrzeszony). Tydzień wcześniej projekt przygotowany przez MSWiA przyjęli posłowie. Senatorowie opozycji wyrażali obawy o brak możliwości dobrowolnego wyjścia samorządu czy marginalizację innych części województwa śląskiego. Powracał również argument możliwości tworzenia metropolii w innych miejscach w Polsce, w tym powrotu do uchwalonej w 2015 roku ustawy do której po zmianie władzy nie zostały wydane wymagane rozporządzenia.

fot. Michał Józefaciuk/Kancelaria Senatu

Obecny projekt, przyjęty przez senatorów w czwartek, dotyczy utworzenia związku metropolitalnego na terenie Górnego Śląska, zamieszkiwanym przez około 2 miliony osób. Ustawa skierowana ma być wyłącznie dla tej aglomeracji, co jest założeniem przeciwnym od ustawy o związkach metropolitalnych z dnia 9 października 2015 r. przewidującej możliwość stworzenia związku metropolitalnego przez grupy samorządów z łączną minimalną liczbą pół miliona mieszkańców. Zdaniem rządu obecny projekt eliminuje wady poprzedniej ustawy, takie jak: sposób delimitacji obszarów metropolitalnych, funkcjonowanie zarządu związku i jego trybu wyboru.

Ustawa ma zacząć obowiązywać jeszcze tej wiosny. Wniosek o utworzenie metropolii śląskiej przygotować mają katowiccy radni. Rady zainteresowanych miast i gmin oraz Sejmik Województwa Śląskiego będą miały dwa miesiące na zajęcie stanowiska. Przedstawiciele rządu chcą, aby metropolia w województwie śląskim powstała 1 lipca, dlatego Rada Ministrów ma zamiar wydać rozporządzenie w sprawie utworzenia związku na koniec czerwca tego roku. Metropolia rozpocząć ma działanie wraz z początkiem przyszłego roku.