Procedura planistyczna

Warszawa

Studium Warszawy: radni podjęli uchwałę

Podczas czwartkowego posiedzenia Rady Miasta Stołecznego Warszawy podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy. Obecny dokument został przyjęty w 2006 roku, był zmieniany pięciokrotnie w latach 2009, 2010, 2013, 2014 i ostatni raz w marcu tego roku. Pomimo wprowadzanych zmian dokument stracił na aktualności i funkcjonalności m.in. ze względu na zmianę stanu zagospodarowania terenów czy uwarunkowań formalno-prawnych. Warto zaznaczyć, że od 2012 roku do stołecznego ratusza wpłynęło około tysiąc wniosków o zmianę studium.

25/05/2018

Lublin ponownie prezentuje studium. W tym tygodniu pierwsze spotkania

Od 21 marca do 23 kwietnia 2018 r. mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina.

02/04/2018

Opole opracowuje nowe studium

Opracowanie nowej edycji studium wynika z powiększenia obszaru miasta i ma zapewnić spójność planistyczną jednostki samorządowej. Opole z dniem 1 stycznia 2017 roku powiększyło się o przeszło 52 km kw., kiedy to do miasta przyłączono fragmenty gmin Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice oraz Prószków.

17/03/2017

Poznań: Powstaje nowy plan dla Placu Wiosny Ludów

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystępuje do prac nad nowym planem zagospodarowania […]

31/10/2016

Warszawa: Drugi etap konsultacji MPZP okolicy Skweru „Wiecha” Wiecheckiego

Rozpoczął się drugi etap konsultacji planu miejscowego okolicy Skweru im. Stefana „Wiecha” Wiecheckiego na warszawskim Targówku.

01/06/2015

Olsztyn prezentuje Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia

Jutro (2 czerwca) w Olsztynie odbędzie się prezentacja Zintegrowane­go Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna

Reklama

Procedura planistyczna w Polsce – maj 2015

Majowe zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag […]

25/05/2015

Gdańsk: Nowe studium w 2017 roku

Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski poinformował w środę na konferencji prasowej o harmonogramie prac nad nowym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska”.

06/03/2015

Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana może wpłynąć […]

26/11/2014
Kraków studium

Kraków przystępuje do sporządzenia kolejnych planów miejscowych

Prezydent miasta Krakowa zawiadomił dziś o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwał w sprawie przystąpień do sporządzenia kolejnych MPZP.

14/11/2014

Rada Miasta Warszawy przyjęła plany na ostatniej sesji w kadencji

Rada Miasta Warszawy na ostatniej sesji w kadencji przyjęła kilka projektów planów miejscowych i zdecydowało o przystąpieniu do sporządzenia kolejnych.

08/11/2014

Postępowanie o ustalenie renty planistycznej – cz. 2.

Renta planistyczna jest to danina publiczna płacona na rzecz gminy […]

06/11/2014

Postępowanie o ustalenie renty planistycznej – cz. 1

Renta planistyczna jest to danina publiczna płacona na rzecz gminy […]

29/10/2014

Wilanów zmienia plan miejscowy przy galerii handlowej

Urząd dzielnicy Wilanów zmienia plan zagospodarowania przestrzennego przy planowanej galerii […]

27/09/2014

Warszawa: Ostatni dzień na składanie uwag do projektu planu zagospodarowania Śródmieścia Południowego

Projekt planu Śródmieścia Południowego zakłada powstanie w otoczeniu istniejących wież 5 nowych wieżowców o wysokości do 235 metrów

18/09/2014