Warszawa: Ostatni dzień na składanie uwag do projektu planu zagospodarowania Śródmieścia Południowego

Projekt planu miejscowego ograniczony jest ulicami Marszałkowską, Koszykową, Chałubińskiego i Alejami Jerozolimskimi. Plan obejmuje między innymi otoczenie wieżowców Oxford oraz Centrum LIM (hotelu Mariott).

Projekt planu zakłada powstanie w otoczeniu istniejących wież 5 nowych wieżowców o wysokości do 235 metrów. Dwa budynki stanąć mają na obszarze, który jeszcze niedawno zajmowało liceum im. Hoffmanowej, a kolejne dwa mają bezpośrednio sąsiadować z istniejącymi już obiektami. Kontrowersje może wzbudzać zezwolenie na budowę piątego z budynków wysokościowych po wschodniej stronie ul. Emilii Plater oraz zasugerowanie odsunięcia wież od ulicy i nienawiązanie do usługowej zabudowy pierzejowej Śródmieścia Południowego. Plan wzbudził podejrzenia radnego dzielnicy Śródmieście, G. Walkiewicza. Na swojej stronie przedstawił swoją opinię dotyczącą niezgodności tego fragmentu planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.

MPZP Warszawa Srodmiescie 1

Plan miejscowy zawiera także planowaną lokalizację stacji metra pod ulicami Marszałkowską i Wilczą (planowana jako przesiadkowa między pierwszą i trzecią linią podziemnej kolejki).

MPZP Warszawa Srodmiescie 2

Doszło już do publicznej dyskusji w sprawie planu. Termin składania uwag mija w czwartek, 18 września. Szczegóły planu dostępne są na stronie urzędu miasta.