AKTUALNOŚCI

Poznań: Powstaje nowy plan dla Placu Wiosny Ludów

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystępuje do prac nad nowym planem zagospodarowania dla Placu Wiosny Ludów. 

Obszar objęty był planem miejscowym już 11 lat temu (plan uchwalono 12 lipca 2005 roku). Projekt sporządzony był na podstawie założeń zwycięskiej pracy konkursowej. Skomplikowana struktura własnościowa czy decyzje wynikające z rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag zmieniały założenia koncepcji konkursowej. Po ponad dekadzie plac wciąż kojarzony jest z panującym chaosem przestrzennym.

Plac Wiosny Ludów w Poznaniu w 2016 roku | fot. MOs810 | Wikimedia Commons | lic. CC-BY-4.0

Plac Wiosny Ludów w Poznaniu w 2016 roku | fot. MOs810 | Wikimedia Commons | lic. CC-BY-4.0

Wspomniany konkurs nie był jedyną próbą zmiany organizacji przestrzeni planu – wcześniejsze odbywały się w latach 1959, 1989 i 1993.

Decyzja o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu podjęta została przez radnych 6 września. Wiąże się ze zmianami własnościowymi i prawnymi. Nowy plan obejmie powierzchnię około hektara pomiędzy ulicami: Św. Marcin, Podgórną, Szkolną, Strzelecką, Półwiejską, Krysiewicza i Szymańskiego. Termin przyjmowania wniosków mija 15 listopada 2016.

Procedura planistyczna w polskich miastach