AKTUALNOŚCI

WSA: Warszawa bez uchwały krajobrazowej

Sąd oddalił skargę miasta na unieważnienie warszawskiej uchwały krajobrazowej przez wojewodę. Warszawa poczeka więc jeszcze na ład i estetykę przestrzeni miejskiej.

Przypominamy, że w styczniu Rada Warszawy przyjęła tzw. uchwałę krajobrazową. Wprowadzić miała ona rozwiązania regulujące zasady umieszczania reklam i szyldów, stawiania ogrodzeń czy obiektów małej architektury na terenach miejskich. W lutym Wojewoda Konstanty Radziwiłł zdecydował się unieważnić uchwałę w całości. Głównym zarzutem był fakt, że po konsultacjach publicznych oraz wprowadzeniu uwag, nie zrealizowano ponownych uzgodnień z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków i nie dokonano ponownego wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Dodatkowo pismo Wojewody wskazuje na wątpliwości co do regulowania przez uchwałę kwestii ogrodzeń segmentowych, słupków, wybranych parametrów reklam cyfrowych (pora wyświetlania, technologia), szyldach informujących o miejscach parkingowych czy nazwach lokalizacyjnych. Powołując się na obawy UOKiK, Radziwiłł wskazywał, że uchwała dawała możliwość stworzenia przez spółkę AMS z grupy Agora (zwycięzca przetargu na miejskie nośniki) monopolu i wyeliminowania z rynku innych firm z branży reklamowej.

Rozprawa (niejawna) w sprawie rozpatrzenia skargi miasta odbyła się na początku grudnia. Z dostępnej sentencji wyroku WSA wynika, że sad oddalił skargę miasta. Nie opublikowano jednak jeszcze wyroku.

Miasto może wykorzystać jeszcze procedurę odwoławczą do NSA. Skontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta i po uzyskaniu odpowiedzi, opublikujemy na portalu.

Na wyrok zareagowało dziś stowarzyszenie Miasto jest Nasze, które w tym roku próbowało być stroną w sprawie odwołania do unieważnienia uchwały przez wojewodę.