Warszawska uchwała krajobrazowa unieważniona przez Wojewodę

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego opublikowano rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, które unieważnia stołeczną uchwałę krajobrazową.

Tekst aktualizowany

Rada Warszawy przyjęła tzw. uchwałę krajobrazową w 16 stycznia 2020 r. Wprowadzić miała ona rozwiązania prawne, regulujące zasady umieszczania reklam i szyldów, stawiania ogrodzeń czy obiektów małej architektury na terenach miejskich. Pierwsze konsultacje społeczne odbyły się w 2017 roku. Zebrano wówczas ponad tysiąc uwag. Kolejne konsultacje społeczne, w związku z ustawowym obowiązkiem wyłożenia projektu do publicznego wglądu, nastąpiły rok później. Publikacja raportu z konsultacji nastąpiła w lutym 2019 roku. Uchwała została przyjęta już ze zmianami wynikającymi z uwag zebranych podczas konsultacji.

Wczoraj Wojewoda Konstanty Radziwiłł zdecydował się unieważnić uchwałę w całości. Głównym zarzutem Wojewody jest fakt, że po konsultacjach publicznych oraz wprowadzeniu uwag, nie zrealizowano ponownych uzgodnień z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków i nie dokonano ponownego wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Dodatkowo pismo Wojewody wskazuje na wątpliwości co do regulowania przez uchwałę kwestii ogrodzeń segmentowych, słupków, wybranych parametrów reklam cyfrowych (pora wyświetlania, technologia), szyldach informujących o miejscach parkingowych czy nazwach lokalizacyjnych.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Wojewoda podkreślił, że unieważnienie uchwały wiąże się m.in. z opinią konserwatora. Zdaniem tego organu tekst został znacząco przebudowany i zmieniony.

Konstanty Radziwiłł zwrócił również uwagę na wątek dominacji jednej firmy. Przypomnijmy, UOKiK alarmował, że uchwała krajobrazowa grozi konkurencji na rynku reklamy w Warszawie.

W praktyce jedną z nielicznych dozwolonych form reklamy na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy będą nośniki na przystankach komunikacji miejskiej, kontrolowane obecnie przez jednego dostawcę treści

– alarmował urząd.

Wojewoda nadzorcze akt

Władze stolicy mogą teraz zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody do sądu administracyjnego.

Poniżej wybrane komentarze: