Śląskie: Open Air Museum w Cieszynie najlepszą przestrzenią publiczną

Open Air Museum w Cieszynie zostało wybrane Najlepszą Przestrzenią Publiczną Województwa Śląskiego w 21. edycji Konkursu.

Na tegoroczną edycję, do której zgłoszenia zbierano wiosną, wpłynęły 42 zgłoszenia z 30 gmin. Wśród nich nagrodzono następujące realizacje:

W kategorii przestrzeń publiczna Nagrodę Marszałka Województwa uzyskała realizacja:

 • Open Air Museum. Cieszyn, Aleja Piastowska (od ul. Zamkowej do ul. Sportowej) w Cieszynie.
  Inwestor: Miasto Cieszyn.
  Projektant: Pracowania Architektoniczna RS+ Robert Skitek.
  Projekt obejmuje bulwary z małą architekturą, tablicami edukacyjno-informacyjnymi oraz układy zieleni. Na podkreślenie zasługuje bogata treść programowa i ideowa założenia oraz staranna realizacja bardzo interesującego projektu z indywidualnymi elementami małej architektury.

W tej kategorii trzy równorzędne Wyróżnienia Marszałka Województwa uzyskały realizacje:

 • Park Miejski w Siewierzu zrealizowany w ramach projektu Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz.
  Inwestor: Miasto i Gmina Siewierz.
  Projektanci: Ove Arup &Partners International Ltd sp. z o.o. Oddział w Polsce. Projektowanie Architektoniczne Wycena Nieruchomości Anna i Bartosz Michalscy.
  Celem projektu była ochrona różnorodności biologicznej doliny rzek Przemszy i Brynicy poprzez stworzenie zielonych przestrzeni parkowych. Stosunkowo duży park utworzono na nieużytkowanym dotychczas terenie z wykorzystaniem naturalnych walorów „dzikiej” zieleni łęgowej. Park wpisany został w otaczające miasto od wschodu szerokie układy zieleni. Interesujące jest zestawienie naturalnej zieleni łęgowej z wysokiej jakości współczesnym detalem małej architektury i nawierzchni. Wprowadzono starannie zrealizowany program dydaktyczny, edukacyjny i zabawowy.
 • Strefa Aktywności w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1A.
  Inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
  Projektant: SLAS architekci Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus.
  Bardzo interesujący plac zabaw dla dzieci i młodzieży stworzony z nietypowych indywidualnie zaprojektowanych elementów, urządzeń i małej architektury. Na uwagę zasługuje koncepcja „negatywu gazonu” – gdzie z utwardzonej nawierzchni jasnoszarych betonowych płyt wykrojono miękkie w formie i materiale powierzchnie stref zabaw i zieleni oraz kolorystyka elementów, urządzeń i małej architektury, która odwrotnie niż w typowych placach zabaw pozostaje biała jak nawierzchnia, wydobywając tylko naturalne i sztuczne kolory stref zabaw i zieleni.. Jedyne takie rozwiązanie w swoim rodzaju służy edukacji o przestrzeni.
 • Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie, ul. Sokoła 10.
  Inwestor: Powiat Pszczyński.
  Projektant: Szafron Szendzielorz.
  Centrum przesiadkowe zlokalizowane w sąsiedztwie dworca kolejowego obejmuje budynek poczekalni z toaletami i dyspozytornią. Do budynku przylega wiata na sześć autobusów. Zespół zrealizowano przy użyciu oszczędnych współczesnych środków architektonicznych, stali, betonu i szkła. Fragmenty z cegły klinkierowej dobrze wiążą optycznie zespół z ceglanym dworcem kolejowym. Przy centrum wybudowano parking na 200 samochodów.

Centrum przesiadkowe w Pszczynie | fot. materiały organizatora konkursu NPP woj. śląskiego

W kategorii obiekt użyteczności publicznej Nagrodę Marszałka Województwa uzyskała realizacja:

 • Rewitalizacja Zabytkowej Pływalni Miejskiej, przy ul. Jana Nepomucena Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich.
  Inwestor Miasto Siemianowice Śląskie.
  Projektanci: arch. Renata Gradzik, arch. Bogdan Skurowski.
  Pływalnia Miejska w Siemianowicach Śląskich jest najstarszą czynną zabytkową krytą pływalnią w Polsce z 1908 r. W latach 2016-2019 pływalnia została gruntownie zmodernizowana. Modernizację przeprowadzono bardzo starannie z zachowaniem historycznego detalu na elewacjach i we wnętrzach, wprowadzając dyskretnie współczesne elementy do jej wnętrza. Zastosowano całkowicie nową technologię basenu. Na uznanie zasługuje utrzymanie skomplikowanej funkcji basenowej w zabytkowym obiekcie. Realizacja znacznie podnosi jakość nieco zaniedbanej części miasta.
Pływalnia Miejska w Siemianowicach Śląskich jest najstarszą czynną zabytkową krytą pływalnią w Polsce z 1908 r

Pływalnia Miejska w Siemianowicach Śląskich jest najstarszą czynną zabytkową krytą pływalnią w Polsce z 1908 r. | fot. materiały organizatora konkursu NPP woj. śląskiego

Trzy równorzędne Wyróżniania Marszałka Województwa w tej kategorii uzyskały realizacje:

 • Centrum przesiadkowe w Żorach, ul. Wojska Polskiego.
  Inwestor: Miasto Żory.
  Projektant: LABORATORIUM ARCHITEKTURY: Anna Małek, Tomasz Błażyca, Bartosz Garczarczyk, Paweł Maryńczuk.
  Realizacja centrum przesiadkowego w bezpośrednim sąsiedztwie starówki wpisana jest w politykę komunikacyjną miasta Żory, m.in. darmowych biletów. Pod rozległym zadaszeniem wspartym na delikatnych słupach zlokalizowano część kubaturową centrum przesiadkowego. Jednoznaczna elegancka modernistyczna forma obiektu wprowadza współczesną wartość architektoniczną w ten rejon miasta. Na uznanie zasługują również wnętrza obiektu.
 • Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w Lędzinach.
  Inwestor: Powiat Bieruńsko-Lędziński.
  Projektant: FS PROJEKT SP. Z O.O.
  Poprzemysłowy, pokopalniany budynek w pełni zaadaptowany przez przebudowę, nadbudowę i rozbudowę na nowe społeczne funkcje. Znajdują się w nim zarówno pokoje i pracownie do pobytu dziennego (z wyżywieniem) dla osób starszych, jak i mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych i po kryzysach. To obiekt o wysokim standardzie wykończenia i wyposażenia z prześwietloną centralną duszą komunikacyjną otwierającą się na zieleń (urządzoną i nieurządzoną). Wątpliwości budzi wydzielony i ogrodzony ogród wyłącznie na potrzeby użytkowników obiektu – brak połączenia z obiektem. Na uwagę zasługuje również pozostawienie tzw. „świadków”. Ingerencja wykonana w sposób modelowy z poszanowaniem dziedzictwa przemysłowego, ważnego dla lokalnej starzejącej się społeczności, której członkowie kiedyś jako młodzi tu pracowali, a dziś wypoczywają i uprawiają hobby w tym samym, ale odmienionym miejscu.
 • Amfiteatr Muszelka w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu.
  Inwestor: Miasto Sosnowiec.
  Projektant: AMAYA ARCHITEKCI: Bartosz Majewski, Agnieszka Majewska, Stanisław Jasik, Joanna Nowrot, Michał Piotrowski.
  Bardzo dobry przykład remontu i rozbudowy obiektu modernistycznego z lat 60. XX w. z poszanowaniem oryginalnej architektury, jej detalu, z użyciem skromnych i wyważonych środków wyrazu oraz wzbogaceniem o nowe pożądane funkcje uzupełniające – m.in. małą gastronomię i zadaszony taras. Wizyta w terenie potwierdza słuszność przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych. Na uwagę zasługuje membranowe zadaszenie nawiązujące formą do nazwy obiektu, stylizowany neon oraz ogrodzenie części amfiteatralnej, które pomimo swej ażurowości, dzięki prostemu detalowi nie pozwala na podglądanie widowiska zza ogrodzenia.

Jaka co roku, w ramach konkursu, przeprowadzony został plebiscyt publiczności, w którym mieszkańcy za najlepszą realizację uznali Amfiteatr Muszelka w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu, przyznając jej 2549 punktów i Nagrodę Internautów.