Inwentaryzacja Biura Odbudowy Stolicy na mapach

W 75. rocznicę powołania Biura Odbudowy Stolicy, warszawski ratusz opublikował cyfrową wersję inwentaryzacji wykonanej przez tę jednostkę po zniszczeniach wojennych.

W dniu 14 lutego przypadła 75 rocznica powstania Biura Odbudowy Stolicy (BOS) – jednego z największych biur projektowych w historii. Zadaniem biura była odbudowa stolicy po II wojnie światowej. Biuro przygotowało dokumentującą zniszczenia wojenne Warszawy. Dokumentacja, opracowana w latach 1945–1953, to kilkanaście tysięcy archiwaliów: zarówno fotografii, inwentaryzacji pomiarowych i opracowań kartograficznych obrazujących skalę zniszczeń miasta, jak i plany jego odbudowy. W 2011 r. archiwum BOS-u zostało wpisane na Światową Listę Programu „Pamięć Świata”, opracowaną przez UNESCO.

Teraz każdy w prosty sposób może zapoznać się z mapą zniszczeń przygotowaną przez Biuro Odbudowy Stolicy. Ze stanem zabudowy stolicy zapoznać można się na stronie um.warszawa.pl w zakładce “zabytki”.