Wyniki konkursu na zagospodarowanie terenu centralnego Politechniki Warszawskiej

30 października 2014 ogłoszono wyniki studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu centralnego Politechniki Warszawskiej organizowanego przez Uczelnię we współpracy z warszawskim oddział SARP. Przyznano dwie II nagrody oraz pięć wyróżnień.

Zadaniem konkursowym było wykonanie koncepcji fragmentu kampusu Politechniki położonego pomiędzy Aleją Armii Ludowej a Nowowiejską i Placem Politechniki. Obecnie na tym terenie znajduje się park im. M. Trzcińskiego, Stołówka Centralna, gmachy wydziałów Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Inżynierii Lądowej. Ostatni z budynków docelowo przeznaczony jest do wyburzenia – powstał w latach 70. XX wieku i znacznie odstaje od otaczającej zabudowy (m.in. Zebra Tower, Focus Filtrowa), cała elewacja frontowa służy jako nośnik reklamowy.

Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej PW; foto. SARP Warszawa

Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej PW; foto. SARP Warszawa

Władze uczelni na terenie opracowania chcą zlokalizować Szkołę Civil Engineering, która będzie połączeniem różnych jednostek PW – w całości Wydziałów Geodezji i Kartografii oraz Inżynierii Lądowej, częściowo zaś Wydziałów Architektury, Inżynierii Środowiska oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych. Wg wyliczeń z tego gmachu korzystać będzie około 7000 osób. Swoje miejsce znaleźć ma tutaj również centrum konferencyjne, część Nowej Biblioteki Głównej oraz budynki biurowe. Dodatkowo postawiono wymóg wytworzenia połączenia pomiędzy Placem Politechniki a Polem Mokotowskim, gdzie znajduje się m.in. ośrodek sportowy i klub “Stodoła”. Aktualnie tereny te oddziela Trasa Łazienkowska.

Zgłoszono 25 projektów, a pula nagród wynosiła 160 tys. zł. Sąd konkursowy, pod przewodnictwem dr. inż. arch. Jerzego Grochulskiego, nagrodził równorzędnie dwie prace:

  • 22architekci
  • Bulanda, Mucha Architekci

Przyznano również pięć wyróżnień:

  • Tomasz Podniesiński
  • Atelier Loegler
  • Robert Guladewiczus
  • Laboratorium Architektury, Anna Małek Rar2 Laboratorium Architektury Jan Kubec
  • JRK 72

Obie nagrodzone prace zakładają podobny wygląd budynku przy Trasie Łazienkowskiej – kontynuuje on układ 4 skrzydeł gmachu MEiL i nawiązuje wysokością do International Business Center przy Rondzie Jazdy Polskiej. Koncepcje różnią się zagospodarowaniem parku M. Trzcińskiego – propozycja Bulandy i Muchy zakłada usunięcie całego drzewostanu i wytworzenie południowej pierzei Placu Politechniki.

Projekty posłużą w przyszłości do wniesienia wniosków o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu stacji metra “Politechnika”. Nieznana jest docelowa data realizacji, z pewnością będzie to proces długi, rozłożony na kilka etapów, finansowany z udziałem środków europejskich.

Wszystkie prace konkursowe można oglądać do 12 listopada 2014 w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (ul. Koszykowa 75). W tym samym miejscu 5 listopada 2014 o godz. 18:00 odbędzie się dyskusja pokonkursowa.