AKTUALNOŚCI

Bolesławiec (łódzkie) szuka pomysłu na rejon rynku – konkurs

Bolesławiec w województwie łódzkim ogłosił konkurs, którego celem jest poznanie wizji i możliwości w zakresie kształtowania głównej przestrzeni publicznej miejscowości.

Bolesławiec w woj. łódzkim | Openstreetmap

Bolesławiec w woj. łódzkim | Openstreetmap

Rozstrzygnięcie konkursu wyłonić ma najlepsze koncepcje urbanistyczno-architektoniczne, które zostaną zaprezentowane na wystawie prac konkursowych oraz podczas dyskusji publicznej. Przy opracowywaniu koncepcji planu miejscowego wzięte zostaną pod uwagę łącznie: rozwiązania koncepcyjne zaprezentowane w Konkursie oraz rezultaty dyskusji społecznych. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane w całości lub w części dla potrzeb kształtowania i zagospodarowania terenu w centrum Bolesławca, prowadzenia dyskusji społecznych i środowiskowych.

W pracach konkursowych należy obowiązkowo uwzględnić następujące zagadnienia:

 • zagospodarowanie płyty Rynku w Bolesławcu (rozwiązania kompozycyjne i materiałowe, nawierzchnie),
 • rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne brył oraz zasady kształtowania fasad zabudowy w pierzejach placu,
 • rozwiązania komunikacji pieszej i kołowej w obrębie placu wraz z uwzględnieniem zasad parkowania oraz relacji i powiązań komunikacyjnych zewnętrznych,
 • zasady wprowadzenia: zieleni, oświetlenia oraz małej architektury,
 • zasady projektowania uniwersalnego,
 • przestrzeń i obiekty ujęte w koncepcji, stanowiące rozwiązania dotyczące przestrzeni publicznych, ogólnodostępnych, powinny być łatwe w utrzymaniu, a korzystanie z urządzeń bezpieczne i niewymagające specjalnego dozoru.

Rejestracja uczestników konkursu trwa do 30 września 2021 roku.  Składanie zapytań formalnych i merytorycznych dotyczących konkursu, przez uczestników zarejestrowanych do konkursu do 31 sierpnia 2021 r. Odpowiedzi na nadesłane pytania paść mają do 10 września. Prace konkursowe należy składać w terminie do 1 października 2021 r. do godz. 12:00, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec.

Obrady Sądu konkursowego odbędą się od 08 do 10 października, zaś wyniki poznamy kilka dni później, w dniu 15 października 2021 roku.  Wystawa pokonkursowa odbyć ma się 15 do 30 października 2021 roku.

Granice konkursu urbanistyczno-architektonicznego w Bolesławcu

Granice konkursu urbanistyczno-architektonicznego w Bolesławcu

Łączna pula nagród wynosi 20 000 zł.

Konkurs zakłada przyznanie nagród i wyróżnień w następujących wysokościach:

 • 10 000 zł za zajęcie pierwszego miejsca ­
 • 5 000 zł za zajęcie drugiego miejsca ­
 • 3 000 zł za zajęcie trzeciego miejsca ­
 • dwa wyróżnienia – 1 000 zł każde

W skład Sądu Konkursowego wejdą:­

 • Małgorzata Hanzl – Przewodnicząca Sądu Konkursowego, przedstawiciel Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, architekt i urbanista
 • ­Dorota Makówka – Wiceprzewodnicząca Sądu Konkursowego, Wójt Gminy Bolesławiec, przedstawiciel Organizatora
 • Dariusz Boguszewski – przedstawiciel Organizatora Wykonawczego, urbanista
 • Maria Dankowska – przedstawiciel Organizatora Wykonawczego, architekt i urbanista ­
 • Gabriel Ferliński – przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi, architekt i urbanista ­
 • Elżbieta Muszyńska – Sędzia Referent, Przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi, architekt i urbanista ­
 • Łukasz Pancewicz – architekt i urbanista,­
 • Mateusz Piasecki – Sekretarz Konkursu (bez prawa głosu)
Szczegóły konkursu