Umowa na największe osiedle Mieszkanie Plus podpisana

To był aktywny tydzień dla projektów realizowanych w ramach programu Mieszkanie Plus. Spółka BGK Nieruchomości zawarła umowę z projektantami modelowego osiedla w Warszawie. W Krakowie ogłoszono wyniki konkursu na kontrowersyjne osiedle. Podpisano też umowę na sprzedaż gruntu w centrum Wrocławia. Dodatkowo Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do czynszu.

Program dopłat do czynszów jest kierowany do ludzi, których nie stać na wynajem czy zakup mieszkania na rynku komercyjnym i jednocześnie ich dochody są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkanie komunalne. Możliwość ubiegania się o dopłatę będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Z dopłat będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy wybierze się opcję najmu mieszkania z dojściem do własności, czy zwykłego najmu. W obu przypadkach nastąpi to po zawarciu umowy pomiędzy inwestorem, a przeprowadzającą nabór wśród mieszkańców gminą.

Dopłaty do czynszów to jeden z elementów sztandarowego rządowego programu Mieszkanie Plus. W maju tego roku gotowe były dwa projekty: w Białej Podlaskiej oraz w Jarocinie.

Warszawa czeka na finalny projekt

Stołeczne osiedle zaprojektują pracownie 22Architekci oraz AMC – Andrzej M. Chołdzyński. Obie pracownie otrzymały dwa równorzędne pierwsze miejsca w konkursie na projekt modelowego osiedla Nowe Jeziorki. Jest to 15-hektarowy obszar położony przy granicy stolicy oraz gminy Lesznowola. Inwestycja, która będzie realizowana przez BGK Nieruchomości, zakłada budowę ponad 2,5 tysiąca mieszkań w 19 budynkach.

Nowe Jeziorki (Warszawa) | wiz. 22architekci

Osiedle powstanie przy ulicy Karczunkowskiej. Już dziś w okolicy znajdują się punkty handlowe, a dodatkowo na samym osiedlu planowane są punkty handlowo-usługowe w budynkach. W centralnej części osiedla zachowane ma zostać miejsce na budynki szkoły podstawowej, przedszkola oraz terenów rekreacji realizowanych przez warszawski samorząd. Choć teren inwestycji został zakupiony od podmiotu prywatnego, to stołeczny samorząd pełni rolę ważnego partnera przy realizacji tego projektu, który został przygotowany na podstawie wytycznych opracowanych przez warszawski ratusz.

– Ten projekt jest w pełni spójny ze strategia rozwoju Warszawy i miejską polityką mieszkaniową. W zrównoważonym rozwoju miasta stawiamy na zapewnienie wszystkich niezbędnych podstawowych funkcji w zasięgu pieszego dojścia. Dlatego projekt osiedla Nowe Jeziorki obejmuje również budowę szkoły, przedszkoli, żłobka, przestrzeni sąsiedzkich i podstawowych usług komercyjnych. Miasto jest zaangażowane w ten projekt zarówno koncepcyjnie, jak i w zakresie wsparcia realizacji inwestycji

– mówił w lipcu zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, Piotr Sawicki.

Zawarta we wtorek umowa, pomiędzy BGK Nieruchomości S.A. a projektantami, dotyczy wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dla nowego osiedla – m.in. opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a także świadczenia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

To projekt szczególnie dla nas  ważny nie tylko ze względu na to, że to pierwsza stołeczna lokalizacja, ale także duże i kompleksowe osiedle, które pozytywnie wpłynie na rozwój tej części miasta.

– mówił Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A.

Trwają konsultacje dotyczące terenów rekreacyjnych i przestrzeni handlowo-usługowych osiedla, przeprowadzone przez Fundację Skwer Sportów Miejskich. W ramach prowadzonych działań organizowane są z spotkania i warsztaty, podczas których mieszkańcy okolicy mogą dowiedzieć się więcej o planowanej inwestycji. Efektem konsultacji będą wytyczne dotyczące projektowania przestrzeni wspólnych osiedla Nowe Jeziorki, które zostaną przedstawione 5 września, podczas dni otwartych w Centrum Sportu i Rekreacji w Mysiadle.

Wrocław też buduje

BGK Nieruchomości podpisał dziś umowę z Pocztą Polską w sprawie sprzedaży działki przy ulicy Kolejowej 63/65 we Wrocławiu, w rejonie Dworca Świebodzickiego i ulicy Grabiszyńskiej. Ma być to pierwsza w tym mieście inwestycja w ramach rządowego programu.

Wrocław Kolejowa Mieszkanie Plus

Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu | fot. BGKN/mat.przetargowe

Zgodnie ze wstępną koncepcją zabudowy, przygotowaną przez BGKN, na trzyhektarowej działce powstać będzie mogło siedem budynków o wysokości od 5 do 7 kondygnacji. Łącznie powstać będzie mogło blisko 470 mieszkań na wynajem, a na parterze jednego z budynków powstaną lokale usługowe. Inwestycja doda również ponad 500 miejsc parkingowych.

Kraków: Kontrowersje na Klinach

Kontrowersje wzbudza za to inwestycja w stolicy województwa małopolskiego. W piątek ogłoszono wyniki konkursu na jego wizję, gdzie również najwyższą nagrodę otrzymała pracownia AMC.

Kraków Kliny Mieszkanie Plus

Zwycięski projekt Osiedla Kliny w Kijowie | aut. AMC Andrzej M. Chołdzyński

Na osiedlu przy ulicy Spacerowej w ponad tysiącu mieszkań, będzie mogło żyć w sumie blisko 3 tysiące osób. Sąsiedzi inwestycji, urbaniści czy mieszkańcy wskazują tam jednak na wiele problemów, w tym odległość od centrum miasta czy dostęp do infrastruktury drogowej.

Spółka BGK Nieruchomości odkupiła od prywatnego dewelopera blisko 18-hektarową działkę, na przedmieściach Krakowa – w sąsiedztwie autostrady A4. Inwestycja spełnia od wymogi zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Powstać będą mogły tam nawet 8-piętrowe budynki, do których – jak się okazuje – nikt nie planuje doprowadzić odpowiedniej sieci dróg. W tej sprawie pojawił się dwugłos między BGKN, a władzami miasta. Ci drudzy – w specjalnie wydanym oświadczeniu – wskazują na konieczność traktowania na równych zasadach wszystkich podmiotów. Dlatego też miasto wskazuje BGKN jako podmiot odpowiedzialny za budowę układu komunikacyjnego, obsługującego osiedle.

Inną kontrowersją jest wynik konkursu. Prezydent Krakowa zdecydował o odwołaniu Elżbiety Koterby ze stanowiska swojego zastępcy. Decyzja wynikać ma ze związkami rodzinnymi między byłą wiceprezydent, a firmą która wygrała konkurs na projekt osiedla. Elżbieta Koterba odpowiadała za rozwój miasta i planowanie przestrzenne. Funkcję zastępcy prezydenta Krakowa pełniła od 2010 r.

Od samego konkursu odcina się krakowski oddział SARP. W oświadczeniu czytamy, że:

SARP Oddział Kraków na prośbę organizatora BGK Nieruchomości S.A. podjął się wsparcia w organizacji konkursu w szczególności poprzez promocję konkursu oraz udostępnienie siedziby Oddziału na obrady Jury, konsultacje społeczne i wystawę pokonkursową. Ponadto w 12-to osobowym Jury konkursu zasiadało dwóch sędziów z Kolegium Sędziów Konkursowych SARP. SARP Oddział Kraków nie sprawował merytorycznej opieki nad konkursem.

Finalnie – zgodnie z zapowiedziami Prezydenta Krakowa – wszelkie negocjalje z BGKN będą odbywały się pod jego osobistym nadzorem.

Czekają nas kolejne konflikty?

Takich spornych sytuacji może być w przyszłości więcej. Wpłynie na to m.in. specustawa mieszkaniowa, której zapisy pozwalają na budowę osiedli mieszkaniowych na terenach poprzemysłowych, powojskowych czy po działalności pocztowej, nawet wbrew planom zagospodarowania. A już sama Poczta Polska wysłała do BGKN wykaz nieruchomości na cele programu Mieszkanie Plus. Wśród nich są m.in. działki przy ulicy Sowińskiego w Warszawie (450 lokali) czy Zabytkowej w Gdańsku.