Wrocław: jak zmieni się przestrzeń przy dworcu?

Poznaliśmy wyniki konkursu studialnego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszaru pokolejowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Małachowskiego, przy dworcu we Wrocławiu. Pierwszą nagrodę uzyskał zespół w składzie: Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń.

Konkurs dotyczył obszaru wzdłuż ulicy Małachowskiego na Przedmieściu Oławskim. Obejmował teren w sąsiedztwie wrocławskiego dworca, między jego budynkiem, a ulicą Pułaskiego. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie opracować jego koncepcję oraz sposób wykorzystania tego fragmentu wrocławskiego Śródmieścia oraz Przedmieścia Oławskiego, uwzględniając potrzeby zarówno miasta, obecnych i przyszłych właścicieli terenów prywatnych, a także obszaru będącego zapleczem terenów PKP.

I nagroda

I nagrodę i 15 tysiecy złotych przyznano wrocławskiemu zespołowi w składzie: Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń. W uzasadnieniu jury czytamy:

I nagroda w konkursie na koncepcję obszaru pokolejowego we Wrocławiu / Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń

I nagroda w konkursie na koncepcję obszaru pokolejowego we Wrocławiu / Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń

Nagrodę przyznano za trafną i lapidarną odpowiedź na złożoną problematykę projektową. Praca czytelnie respektuje układ istniejącej zabudowy historycznej wprowadzając jednak różną typologię interwencji. Dużym walorem pracy jest ukształtowanie bogatych powiązań przestrzeni publicznych: pl. Dworcowego, ul Małachowskiego oraz terenu dawnych peronów pocztowych z wprowadzeniem nowych funkcjonalności i miejskiej oferty w te przestrzenie. W pracy wykorzystany zostaje potencjał ukształtowania wielkomiejskiego charakteru dla przedmiotowego terenu przez wprowadzenie nowych obiektów kubaturowych – dominanty liniowej – choć jej proporcje i sylwety powinny być przedmiotem dalszych analiz przestrzennych. Pewne wątpliwości budzi program przyjęty dla zielonego tarasu pod kątem jego całorocznego funkcjonowania. Jury doceniło również bardzo wysoki walor warsztatu projektowego pracy.

I nagroda w konkursie na koncepcję obszaru pokolejowego we Wrocławiu / Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń

I nagroda w konkursie na koncepcję obszaru pokolejowego we Wrocławiu / Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń

Pozostałe nagrody i wyróżnienia

II nagrodę i 10 tysięcy złotych otrzymał  zespół: Kamil Graczyk – Gdańsk, Michał Ostafijczuk – Zgorzelec

Praca redukując środki wyrazu skupia się na stworzeniu czytelnego wnętrza urbanistycznego, atrakcyjnie powiązanego z terenami kolejowymi i placem przed Dworcem Głównym. Budynek wysoki umiejętnie akcentuje przestrzeń, podejmuje kompozycyjny dialog z Silver Tower oraz osią ulicy gen. K. Pułaskiego.

III nagrodę i 7 tysięcy złotych otrzymali autorzy z Gdańska: Bazyli Domsta oraz Kacper Ludwiczak.

W uzasadnieniu czytamy, że nagrode przyznano:

Za stworzenie czytelnego układu przestrzennego, zaakcentowanego dynamicznie ukształtowanym budynkiem wysokim zlokalizowanym w narożniku placu dworcowego, tworzącego nową spójną pierzeję ulicy Małachowskiego uzyskanych przy użyciu bardzo prostych środków. Wygenerowanie nowej pierzei z ażurową obudową budynków dawnego Dworca Kolei Górnośląskiej oraz publicznego pasażu na górnym poziomie i powiązanie z placem przed dworcowym stwarza nowe możliwości funkcjonowania tego fragmentu miasta.

Wyróżnienia otrzymały prace zespołów: Ewa Kaszuba, Łukasz Woleński z Bazylei oraz Manufaktura nr 1 Bogusław Wowrzeczka z Wrocławia.

Konkurs dla rejonu ulicy Małachowskiego jest realizowany w ramach wielowątkowego, cyklicznego projektu AKU.URA MIASTA.

Sąd Konkursowy:

 • Agata Chmielowska, Miejski Konserwator Zabytków
 • Piotr Fokczyński, Architekt Miasta Wrocławia
 • Maciej Hawrylak, SARP O/Wrocław – Referent
 • Dariusz Herman, SARP O/Koszalin – Przewodniczący
 • Daria Kieżun, SARP O/Wrocław
 • Marta Mnich, SARP O/Wrocław
 • Monika Pec-Święcicka, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • Artur Rostocki, Przedstawiciel WRI Investment sp. z o.o. sp. k.
 • Anna Sroczyńska, Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia
 • Mikołaj Smoleński, SARP O/Wrocław
 • Bartłomiej Świerczewski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
 • Beata Urbanowicz, Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta Wrocławia
 • Marek Wiśniewski, SARP O/Wrocław