AKTUALNOŚCI

Gdynia: konkurs na wizję dla reprezentacyjnej części miasta

Miasto Gdynia ogłosiło konkurs na opracowanie projektu zabudowy i zagospodarowania dla reprezentacyjnej części miasta w osi Skweru Kościuszki, Alei Jana Pawła II oraz Mola Południowego.

Skwer Kościuszki i Molo Południowe w Gdyni | mat. prasowe

Skwer Kościuszki i Molo Południowe w Gdyni | mat. prasowe

Zadaniem konkursowym ma być opracowanie propozycji autorskiego projektu zabudowy i zagospodarowania najważniejszej osi kompozycyjnej Gdyni – Skweru Kościuszki, Alei Jana Pawła II oraz Mola Południowego. Jest to główna oś Gdyni od czasu Adama Kuncewicza z 1928 roku – gdy wyznaczona została nią istniejąca już wtedy ulica 10 Lutego, prowadząca do nieistniejącego dziś obiektu kuracyjnego. Od tego czasu w założeniach urbanistycznych miasta ulica 10 Lutego oraz jej przedłużenie w kierunku morza na sztucznie usypanym pirsie stało się założeniem reprezentacyjnym. O urbanistyce miasta pisaliśmy przy okazji urodzin Gdyni.

Ulica 10 Lutego to czteropasmowa arteria. Nawierzchnia jezdni dominuje również na jej przedłużeniu w kierunku morza – Skwerze Kościuszki oraz Alei Jana Pawła II. W ostatnich latach zrealizowano tymczasowy etap przejściowy zmian dla części najbliżej morza, polegający na likwidacji parkingu oraz wprowadzeniu przestrzeni do spędzenia czasu przy budynku Akwarium Gdyńskiego. Za realizację inwestycji odpowiadały gdyński Zarząd Dróg i Zieleni oraz Biuro Ogrodnika Miasta. Teraz lokalizacja ma zyskać zupełnie nowe, atrakcyjniejsze oblicze na stałe. Będzie określana mianem „Pirsu Przyszłości”. Jest to element trwającego od kilku lat programu KLIMATycze Centrum Gdyni, którego celem jest zmiana przestrzeni miasta w bardziej przyjazną dla mieszkańców.

Mam świadomość, że ta przestrzeń publiczna może jeszcze pełniej realizować oczekiwania mieszkańców i osób odwiedzających Gdynię. Dostrzegam potrzebę jej uatrakcyjnienia, integracji przedstawicieli różnych środowisk i grup wiekowych, a także połączenia kompleksowości oraz wielofunkcyjności dzięki powiązaniu funkcji kulturowych, rekreacyjnych i turystycznych. Miejsce to identyfikuje Gdynię, skupia mieszkańców i turystów zarówno podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych, jak i podczas codziennych aktywności

– mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Projekt powinien zaprezentować na poziomie studialno-ideowym propozycję przekształcenia obszaru, określać relacje z otoczeniem, mając szczególnie na uwadze wartości historyczne, rozwiązania kompozycyjne i funkcjonalne, relacje krajobrazowe i zasady kształtowania wartościowych przestrzeni publicznych. Nowa przestrzeń powinna też stawiać na wysoką estetykę, tożsamość miejsca i wykorzystanie naturalnego otoczenia. Przy projektowaniu architekci muszą też uwzględnić potrzeby różnych grup wiekowych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Teren, który obejmuje konkurs - molo Południowe, skwer Kościuszki i fragment ul. 10 Lutego w Gdyni
Teren, który obejmuje konkurs – molo Południowe, skwer Kościuszki i fragment ul. 10 Lutego w Gdyni

Składanie prac do listopada, wyniki konkursu w grudniu

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Warunkiem dopuszczenia do udziału jest posiadanie przez autora pracy uprawnień do projektowania architektonicznego bez ograniczeń.

Prace konkursowe składać należy do 15 listopada 2021 roku do godziny 15. Zainteresowani architekci będą mogli składać pytania dotyczące konkursu do 5 października. Ogłoszenie wyników oraz dyskusja pokonkursowa odbyć mają się 10 grudnia w ramach Gali Konkursowej. Zwycięzcy będą mogli liczyć na nagrody finansowe – 50 000, 25 000 i 15 000 złotych za pierwsze trzy miejsca oraz trzy wyróżnienia po 5 tysięcy złotych.

Organizatorem konkursu studialno-ideowego na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni jest miasto Gdynia. Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiada natomiast Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. O zwycięskich wizjach zadecyduje ośmioosobowy sąd konkursowy. W jego składzie wejdą przedstawiciele miasta, w tym m.in. wiceprezydent ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała, architekt miejska Renaty Stelmach, dyrektor gdyńskiego Biura Planowania Przestrzennego Iwona Markesić, jej zastępczyni Paulina Szewczyk, związana z Politechniką Warszawską prof. dr hab. inż. architekt Ewa Kuryłowicz (przewodnicząca sądu), adiunkt w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej Izabela Burda, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Igor Strzok oraz reportażysta Filip Springer.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą inspiracjami do ustalenia zagospodarowania i przyszłych przekształceń obszaru molo Południowego, skweru Kościuszki i okolic ul. 10 Lutego. Mogą też zostać wykorzystane np. do formułowania zapisów aktów prawa miejscowego, a także w innych konkursach lub działaniach inwestycyjnych dotyczących tego terenu.

Gdynia REGULAMIN_KONKURSU