AKTUALNOŚCI

Warszawa: Układ urbanistyczny MDM-u w rejestrze zabytków

Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa w Warszawie od 27 kwietnia znajduje się w rejestrze zabytków. Wpis ma na celu ochronę walorów socrealistycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego.

Wszczęcie postępowania nastąpiło pod koniec października 2014. Granice terenu objętego wpisem ustanowiono pomiędzy ulicami: Wilczą, Lwowską i Polną, aż do placu Unii Lubelskiej, następnie częściowo Marszałkowską, Litewską i al. Armii Ludowej w kierunku placu Na Rozdrożu. Dalsza granica biegnie ulicą Koszykową, aleją Róż, częściowo alejami Ujazdowskimi i ul. Chopina i kończy się na ulicach Pięknej i Kruczej.

MDMMapa

Władze konserwatorskie podkreślają zasadność wpisu do rejestru koniecznością ochrony historycznej zabudowy i powojennego założenia urbanistycznego, które stało się podstawą do podobnych realizacji w innych miastach w Polsce. Decyzja ta pozwoli na skuteczniejszą walkę z nielegalnymi reklamami, nieodpowiednim ocieplaniem budynków czy wymianą stolarki na plastikową.

Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa powstała na ruinach XIX-wiecznej zabudowy i stanowi jedną z największych realizacji w powojennej odbudowie Warszawy. Centralnym punktem obszaru jest plac Konstytucji, komunikacyjny węzeł i miejsce zejścia się wielu ulic. Dzielnica ta powstała w początkach lat 50. XX wieku w oparciu o socrealistyczne założenie. Składa się na nie szeroka aleja w postaci ulicy Marszałkowskiej oraz towarzysząca jej monumentalna zabudowa o wysokich podcieniach. Charakterystyczne dla zabudowy MDM są również mozaiki i płaskorzeźby przedstawiające przodowników pracy. W rejonie dzielnicy planowana była lokalizacja jednego z przystanków pierwszej linii metra, jednakże projekt ten zarzucono.