Łódź: miasto rezygnuje z budowy wiaduktu nad „skrzyżowaniem Marszałków”

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska poinformowała dzisiaj na konferencji prasowej o rezygnacji z planowanej budowy podwieszonego wiaduktu w ramach II etapu przebudowy trasy Wschód–Zachód.

Wizualizacja wiaduktu nad skrzyżowaniem Marszalkow. Źródło radiolodz.pl

Wizualizacja wiaduktu nad skrzyżowaniem Marszalkow. Źródło radiolodz.pl

Skrzyżowanie Marszałków to jeden z największych węzłów komunikacyjnych w Łodzi. Jego nazwa wzięła się od spotykających się na nim ulic dwóch marszałków Polski: Józefa Piłsudskiego oraz Edwarda Rydza-Śmigłego. Przecinają się tutaj droga krajowa nr 14, stanowiąca element jednego z głównych ciągów północ-południe w kraju oraz droga wojewódzka nr 713, stanowiąca główną oś komunikacyjną wschód-zachód Łodzi, łącząca centrum z dużymi osiedlami w dzielnicy Widzew. Po oddaniu odcinka autostrady A1 Stryków-Tuszyn stanie się ona również dojazdem do węzła Łódź Wschód.

Estakada nad skrzyżowaniem Marszałków była w ostatnich tygodniach najgorętszym tematem dyskusji w Łodzi. Projekt zakładał budowę podwieszanego wiaduktu o wysokości 20 m w relacji wschód-zachód. Władze miasta zastanawiały się także nad możliwością przeprowadzenia w tym miejscu tunelu. Jednakże koncepcja ta została porzucona z racji możliwości utraty unijnego dofinansowania na trwający I etap przebudowy trasy WZ.

Po przeniknięciu do mediów wizualizacji wiaduktu, władze miasta przeprowadziły szeroko zakrojone konsultacje projektu. Między 20 a 24 kwietnia przeprowadzone zostały spotkania we wszystkich pięciu dzielnicach miasta. Oprócz dyskusji na temat możliwych rozwiązań uczestnicy wypełniali ankiety dotyczące planowanej przebudowy. 54% ankietowanych było przeciwnych budowie wiaduktu, a 46% – za tym rozwiązaniem.

Odmienne rezultaty dał natomiast przeprowadzony równocześnie na zlecenie miasta sondaż telefoniczny. Na podstawie danych zebranych przez firmę TNS OBOP 58% Łodzian chciało budowy bezkolizyjnego przejazdu, a 42% było przeciwnych bądź niezdecydowanych.

Elementem konsultacji było również spotkanie 27 kwietnia z ekspertami, w tym architektami i urbanistami, zorganizowane w Urzędzie Miasta Łodzi. Większość ze specjalistów wyraziła swoje obawy i brak przychylności dla przygotowanego wariantu. Ponadto, budowie wiaduktu przeciwny były również wojewódzkie służby konserwatorskie. Wydając negatywną opinię, zaznaczono, że planowana przebudowa skrzyżowania wpłynie negatywnie m.in. na zabytkowy Park Źródliska czy niedawno wyremontowano kompleks szpitalny im. Korczaka.