AKTUALNOŚCI

Żoliborz Południowy chce planu miejscowego

Stowarzyszenie Nowy Żoliborz i Miasto Jest Nasze Żoliborz podjęły inicjatywę mającą na celu uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Żoliborza Południowego.

Tereny poprzemysłowe są atrakcyjnymi obszarami rozwoju miasta. Nie inaczej jest w południowo-zachodniej części Żoliborza, która w ostatnich latach stała się intensywnie zagospodarowana, głównie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Uchwałę o przystąpieniu do sporządzania mpzp podjęto już pod koniec roku 1999, po zmianach administracyjnych w Warszawie jeszcze raz przystąpiono do procedury – w 2004 roku. W 2011 pojawiły się ogólnodostępne projekty planu, jednak on sam do dziś nie został uchwalony.

Propozycja MPZP ; źródło: Plan dla Żoliborza

Propozycja MPZP Stowarzyszenia Nowy Żoliborz i Miasto Jest Nasze; źródło: Plan dla Żoliborza

Członkowie stowarzyszeń mają dość chaotycznego rozwoju okolicy, w której mieszkają. Żoliborz Południowy staje się monofunkcyjnym osiedlem mieszkaniowym, gdzie wszystkie działania dyktowane są przez deweloperów występujących o decyzje o warunkach zabudowy – te wg prawa nie muszą być zgodne z obowiązującym studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Miejskie działki są wyprzedawane, a bez planu miejscowego miasto nie może zapewnić infrastruktury: od drogowej po społeczną, w tym tereny zielone.

Ważnym miejscem na terenie Żoliborza Południowego jest Plac Grunwaldzki, który w ostatnim czasie był wyzwaniem dla pięciu zespołów projektowych podczas warsztatów projektowych organizowanych przez stołeczny magistrat w porozumieniu z SARP-em. Pomimo wniosku o konsultacje społeczne, w programie warsztatów nie doszło do oficjalnego spotkania architektów z mieszkańcami. Stowarzyszenie Nowy Żoliborz i Miasto Jest Nasze zorganizowało własne konsultacje, których wyniki przekazało grupom projektowym. Ponadto kilku uczestników mieszkało w rejonie placu i współpracowało z lokalnymi społecznościami. Według Urzędu m.st. Warszawy koncepcja Placu Grunwaldzkiego jest ostatnim etapem prac przed wyłożeniem do publicznego wglądu projektu MPZP terenu Żoliborza Południowego. Wiceprezydent Jacek Wojciechowicz obiecuje, że wyłożenie nastąpi po wakacjach.

W połowie czerwca społecznicy uruchomili stronę Plan dla Żoliborza. Ma być ona miejscem jawnej korespondencji między stowarzyszeniami a ratuszem, ukazywać się tutaj będą również dokumenty uzyskane drogą zapytania o udostępnienie informacji publicznej. Przedstawione są zalety płynące z uchwalenia mpzp. Raz w tygodniu publikowane są rozmowy z ekspertami w dziedzinie planowania i urbanistyki, dotychczas byli to Paweł Chorąży i Grzegorz Buczek.

Inicjatywę poparło Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Warszawa.