Warszawa: plan dla Kabat pozostaje ważny

Miejscowy plan pozwalający na rozbudowę centrum handlowego Kabaty w bliskiej odległości od zabudowy wielorodzinnej pozostanie ważny.

Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny, odrzucając skargę spółdzielni SAM-81, twierdząc że ta nie udowodniła, że został naruszony jej interes prawny. Sprawa dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty, który został uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/1090/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku [LINK]. Skarżący zarzucali, że w planie nie ma rozwiązań łagodzących skutki planowanych inwestycji.

Fragment MPZP obszaru południowego Ursynowa – Kabat | BIP UM Warszawa

W miejscu obecnego obiektu, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Kabaty, może więc powstać galeria handlowa. Trwa właśnie kolejne postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej. Jednocześnie spółdzielnia zapowiedziała już odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.