Nowoczesne dzielnice naukowo-biznesowe mogą przyspieszyć tempo zmian innowacyjności w polskich regionach

Nowoczesne dzielnice biznesowo-naukowe w Polsce i w Europie to jeden z tematów wiodących konferencji „Przestrzenie przyszłości – dzielnice innowacji w Polsce i w Europie”, która odbędzie się 12 maja br. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej. Organizatorami wydarzenia są Politechnika Warszawska oraz członkowie Kreatywnego Mazowsza – inicjatywy łączącej kluczowe podmioty z Mazowsza: instytucje samorządowe, uniwersytety oraz przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji tej warszawskiej uczelni wyższej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, Ministerstwo Gospodarki, oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Partnerem merytorycznym konferencji jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Dzięki tworzeniu przestrzeni, gdzie mogą współdziałać uczelnie z biznesem przy wsparciu samorządów lokalnych możliwe jest nie tylko tworzenie innowacji, ale przede wszystkim fundamentów do stabilnego wzrostu gospodarczego oraz lepszych warunków życia wszystkich mieszkańców. – Dzięki czerpaniu z najlepszych europejskich i światowych wzorców mamy szansę zniwelować dystans jaki mają do pokonania polskie regiony względem najbardziej innowacyjnych ośrodków w UE – podsumowuje Łukasz Sztern, CIO Kreatywnego Mazowsza.

Na tle regionu, Polska dysponuje największą liczą absolwentów wydziałów naukowych i technicznych zatrudnionych w regionalnych klastrach innowacyjnych, jednak w przypadku porównaniu wydatków na badania i rozwój wyprzedzają nas znacznie takie kraje jak Łotwa, Estonia, czy Czechy – mówi Łukasz Sztern, Chief Innovation Officer w Kreatywnym Mazowszu.

KreatywneMazowsze_1

– Przykładowo Mazowsze dysponuje najlepszą infrastrukturą badawczą w Polsce, ale często jest ona niewykorzystana w zakresie wdrażania rozwiązań biznesowych, z uwagi na brak dostatecznego wsparcia w zakresie transferu technologii i instytucji otoczenia biznesu, które mogą wspierać powstawanie innowacji – dodaje Sztern.

Dzielnice innowacji, przestrzenie kreatywne w miastach i nowoczesne dzielnice naukowo-biznesowe decydują obecnie o tempie innowacyjności całych regionów w Unii Europejskiej i na świecie. By polska gospodarka mogła konkurować z najbardziej innowacyjnymi regionami w UE, takimi jak Szwecja – dalej Dania, Niemcy i Finlandia, które inwestują najwięcej środków w badania naukowe i innowacje, konieczna jest nie tylko nowoczesna infrastruktura badawcza, środki finansowe, dzięki którym możliwe jest prowadzenie prac B+R, ale również odpowiednie podejście i zarządzanie, dzięki któremu stymulowany jest wzrost innowacyjnych projektów, zakładane są nowe firmy i wdrażane są rozwiązania, dzięki którym w regionach podwyższa się jakość życia.

Takie miasta jak Barcelona, Berlin czy Kopenhaga to miejsca, gdzie konsekwentnie od lat realizowane są projekty, dzięki którym nie tylko zwiększono innowacyjność całych regionów, ale również w znaczący sposób poprawiono jakość życia mieszkańców.

KreatywneMazowsze_2

Przykładem projektu, który zmienił postrzeganie całego regionu jest Berlin Adlershof, czyli berlińska dzielnica, w której mieści się największy niemiecki park naukowo-technologiczny. Na powierzchni 4,2 km2 jaką zajmuje Adlershof swoją siedzibę ma ponad 1000 firm i instytutów badawczych. Adlershof jest miejscem pracy ponad 15,5 tysiąca osób oraz ponad 9,4 tysiąca studentów. „Podstawową” infrastrukturę tworzy Park Naukowo-Technologiczny z 459 firmami i dziesięcioma instytutami badawczymi.

Wartość dochodów Adlershof zbliża się do kwoty 1,8 miliarda euro, zaś przychody Parku Technologicznego to blisko 700 mln euro, przy niespełna 20 proc. udziale dotacji, wynoszącym 23,5 mln euro. Adlershof swój sukces zawdzięcza m.in. profesjonalnemu zarządzaniu, które koncentruje się na budowie trwałego pozytywnego wizerunku Adlershof, zapewnieniu wysokiej jakości infrastruktura teleinformatyczna oraz drogowej (w tym transportu publicznego, co jest szczególnie istotne w przypadku ograniczonych możliwości w zakresie budowy nowych miejsc parkingowych) oraz zapewnieniu wysokiej jakości kadr usługowych.

Swój udział w konferencji potwierdzili już m.in. Walter Herriot – profesor Hertfordshire University, założyciel St John’s Innovation Centre w Cambridge, odznaczony Nagrodą Królowej Brytyjskiej za promocję przedsiębiorczości oraz Floris de Gelder dyrektor Utrecht Science Park. Wśród panelistów obecny będzie także Prof. Christoph Mandl, University of Vienna – specjalista w zakresie innowacji.

Celem konferencji jest wymiana najlepszych praktyk dotyczących budowy ekosystemu wspierania innowacyjnego biznesu. Podczas jej trwania przedstawiciele świata nauki, samorządów oraz biznesu będą mogli się zapoznać z przykładami funkcjonowania dzielnic innowacji powstałych jako efekt współpracy pomiędzy samorządami, środowiskami naukowymi a jednostkami biznesowymi.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie: http://www.kreatywnemazowsze.pl/konferencja/.