Seminarium. Odkrywanie piękna miast. Dwa lata z ustawą krajobrazową, Kraków, 23.06.17

Instytut Rozwoju Miast zaprasza na seminarium pt. „Odkrywanie piękna miast. Dwa lata z ustawą krajobrazową”, które odbędzie się w Krakowie 23 czerwca.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną różne doświadczenia i perspektywy dotyczące ochrony krajobrazu. W pierwszej części seminarium przyjrzymy się obecnej rzeczywistości prawnej i porównamy ją do projektowanych rozwiązań. Następnie będziemy mieć okazję do poznania narzędzi do oceny jakości krajobrazu i monitorowania zmian. Ważnym aspektem ma być prezentacja Urzędów Marszałkowskich, które pomimo braku rozporządzenia odnośnie audytów krajobrazowych, zaczęły już pierwsze prace w kierunku ich opracowania. W końcu spotkanie to, będzie okazją do poznania doświadczeń miast w walce o piękny krajobraz. Przedstawione zostaną perspektywy różnej wielkości ośrodków, przede wszystkim z polski ale i zagranicy, oraz nowych i starych doświadczeń.

Osoby zainteresowane tematyką ochrony krajobrazu miejskiego zapraszamy również do aktywnej formy udziału w seminarium poprzez zgłoszenie krótkich prezentacji, które będą prezentowane w trakcie specjalnej sesji organizowanej na zasadach 3MT (3 minutes thesis)*. Wystąpienie powinny dotyczyć tematyki seminarium, w szczególności problemów zarysowanych w poniższych pytaniach: Jakie są najlepsze praktyki miast w walce z reklamami? Jak reklamować i nie szpecić? Jakie stosować narzędzia do badania jakości krajobrazu? To tylko kilka z wielu pytań, na które wspólnie możemy poszukać odpowiedzi. Czekamy na zgłoszenia wystąpień do 18 czerwca.

Udział w seminarium jest bezpłatny. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie na seminarium:
bit.ly/seminarium_zgłoszenie

Zgłoszenie 3 minutowej prezentacji:
bit.ly/3min_o_krajobrazie

*) Idea wystąpień 3MT polega na syntetycznej prezentacji swoich tez (wynikających np. z prowadzonych badań, doświadczeń itp.) w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. Dzięki zastosowaniu takiej formy uczestnicy mają możliwość zapoznania się z kluczowymi informacjami i stosunkowo dużą liczbą wystąpień. Zgłębienie tematyki, która zwróci czyjąś uwagę, możliwe jest w ramach dyskusji po serii prezentacji lub poprzez indywidualny kontakt z osobą prezentującą. Wkrótce zamieszczone zostaną bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące zasad i sposobów przygotowywania tego typu wystąpień.
————————————————————————-

PROGRAM SEMINARIUM
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 Otwarcie, przywitanie gości
10:15 – 11:15 Aspekty prawne ochrony krajobrazu
11:15 – 11:30 Przerwa
11:30 – 12:30 Narzędzia do oceny jakości krajobrazu i monitorowania zmian
13:00 – 13:30 Kalejdoskop – Sesja 3MT (3 minutes thesis)
13:30 – 13:45 Przerwa
14:00 – 15:30 Z praktyki miast
15.30 – 15:50 Zakończenie

Więcej informacji na: http://irm.krakow.pl, http://obserwatorium.miasta.pl

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.