AKTUALNOŚCI

Gdynia pyta o “Park Centralny”

Od 16 czerwca do 7 lipca w Gdyni odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu tzw. Parku Centralnego.

fot. UM Gdynia | mat. prasowe

Na terenie wzdłuż ulicy Piłsudskiego zlokalizowany ma być teren zielony, pod którym powstać ma parking podziemny na prawie 300 pojazdów. Jak już pisaliśmy w ubiegłym miesiącu – w praktyce oznaczać to będzie modernizację istniejącego już parku i skwerów Sue Ryder oraz Plymouth o łącznej powierzchni około 4 hektarów. Urządzenia parkowe zajmą również miejsce boiska sportowego. Już dziś na tym obszarze funkcjonuje skatepark, który powstał z inicjatywy oraz środków prywatnego inwestora.

Wizja nie jest jednak zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2008 roku. Wciąż obowiązujący plan zakłada realizację na tym terenie nowych obiektów do wysokości ponad 40 metrów, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad 2000 metrów kwadratowych. Dlatego też w drugiej połowie maja gdyńscy radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni (rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego).

Podczas konsultacji planowane są spotkanie dla mieszkańców (20 czerwca w Urzędzie Miasta Gdyni) oraz spacery badawcze (22 oraz 24 czerwca 2017). Uwagi poza spacerem oraz otwartym spotkaniem można składać od 16 czerwca 2017 r. do 3 lipca 2017 r. do godz. 14.00 osobiście, listownie oraz mailowo na adres [email protected].