AKTUALNOŚCI

Kraków uruchamia nowy serwis mapowy

Krakowski magistrat pod adresem obserwatorium.um.krakow.pl uruchomił nowy serwis mapowy, który znacznie ułatwia uzyskiwanie informacji o nieruchomościach z poziomu przeglądarki internetowej.

Obserwatorium jest serwisem mapowym integrującym w jednym miejscu wiele danych. Dzięki niemu można poznać m.in. numery, kształt, powierzchnię interesujących nas działek, dowiedzieć się jakie jest ich uzbrojenie, otoczenie, czyją są własnością, czy występują w ich rejonie osuwiska, a nawet czy i jakie w minionym roku wydano decyzje architektoniczne w ich sąsiedztwie oraz jakie są ceny transakcyjne lokali mieszkalnych na danym obszarze. Do tej pory większość tych danych można było uzyskać wyłącznie podczas wizyty w Magistracie.

Źródło: www.krakow.pl

Geoportal podzielony jest na warstwy tematyczne, pośród których dostępne są informacje nt. zabytków, pozwoleń i decyzji architektonicznych, planowania przestrzennego, inwestycji strategicznych, ewidencji gruntów i budynków, ważniejszych dróg, hydrografii, uzdrowiska Swoszowice, geologii, ochrony przyrody, roślinności rzeczywistej 2008, struktury własności, rejestru cen – transakcji lokali, zagospodarowania, uzbrojenia terenu, komunikacji.

Serwis posiada także zintegrowaną bazę adresów oraz działek ewidencyjnych, wg których można wyszukiwać interesujące nas nieruchomości.

Narzędzie to jest szczególnie pomocne dla architektów, budowlańców, geodetów, inwestorów, planistów, rzeczoznawców, urbanistów, a także osób, które szukają nieruchomości pod planowane inwestycje np. budowę domu czy budynku wielorodzinnego.

W serwisie można zobaczyć dane opisujące nie tylko aktualny stan przestrzeni miejskiej, ale także czasy historyczne oraz planowane w przyszłości zmiany i kierunki rozwoju. Zainteresowani mogą na przykład prześledzić mapy historyczne obrazujące obszar Krakowa i jego rozwój od roku 1730 do czasów współczesnych.