Opole. Konsultacje ws. nowych dzielnic

W tym roku do Opola przyłączono 54 km kw. z okolicznych czterech gmin. Nie są to ostatnie zmiany administracyjne w mieście, które świętuje w tym roku swoje 800-lecie. Miejscy urzędnicy pracują nad nowym podziałem na osiedla. Dotychczas w Opolu funkcjonuje 11 dzielnic, pełniących funkcję jednostek pomocniczych. Nie obejmują jednak one obszaru całego miasta.

Proponowany podział administracyjny Opola | źródło: UM Opole

Nowy podział administracyjny miasta zakłada powołanie 29 dzielnic:

 • Armii Krajowej
 • Bierkowice
 • Borki
 • Brzezie
 • Chabry
 • Chmielowice
 • Czarnowąsy
 • Gosławice
 • Groszowice
 • Grotowice
 • Grudzice
 • Kolonia Gosławicka
 • Krzanowice
 • Malina
 • Malinka
 • Nadodrze
 • Nowa Wieś Królewska
 • Półwieś
 • Sławice
 • Stare Miasto
 • Szczepanowice
 • Śródmieście
 • Świerkle
 • Winów
 • Wróblin
 • Wrzoski
 • Zakrzów
 • Zaodrze
 • Żerkowice

W dniach od 8 do 21 czerwca trwają konsultacje społeczne dotyczące statutów dzielnic. Są to dokumenty regulujące funkcjonowanie jednostek pomocniczych miasta. Określa się tam m.in. nazwę i obszar jednostki, zasady i tryb wyborów organów, organizację, zadania, zakres i formy kontroli oraz nadzoru rady gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Projekty statutów i mapy dzielnic

13 czerwca miała miejsce debata publiczna. We wtorek 20 czerwca o 16:30 w Ratuszu odbędą się warsztaty dla mieszkańców. Funkcjonują dwa punkty konsultacyjne: w Ratuszu (pok. 422 i 421) oraz w Centrum Dialogu Obywatelskiego.

Wnioski, uwagi i opinie można składać do 21 czerwca za pomocą poczty elektronicznej (nowe [email protected]) lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Opola, Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole, z dopiskiem „konsultacje statuty dzielnic”.


zdjęcie: fot. Daviidos | Wikimedia Commons| lic. CC BY-SA 4.0