AKTUALNOŚCI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – III etap konsultacji

Jeszcze przez 9 dni można zgłaszać uwagi do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. PROW jest programem operacyjnym, finansowanym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Jeżeli uważasz, iż masz cenne wskazówki, które Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno uwzględnić w swoim projekcie pod tym linkiem masz okazję to uczynić. Swoją opinię może wyrazić każdy poczynając od osób fizycznych, poprzez organy administracji rządowej i samorządowej, aż po lokalne grupy działania.

PROW 2014-2020, źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uwagi można zgłaszać jeszcze do 4 etapów:

  • Plan finansowy
  • Elementy wymagane w odniesieniu do pomocy publicznej
  • Działania podejmowane w celu zaangażowania partnerów
  • Krajowa sieć obszarów wiejskich

Po zakończeniu obecnego etapu konsultacji projekt Programu zostanie przedłożony do akceptacji Rady Ministrów, po czym zostanie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.

“Do chwili obecnej zrealizowano dwa etapy konsultacji. W etapie I trwającym od połowy kwietnia 2013 r. do końca czerwca 2013 r. skonsultowano „Wstępny zarys PROW 2014-2020”. Zebrano blisko 200 pisemnych opinii i uwag do dokumentu. Dodatkowo odbyło się 14 posiedzeń Zespołu – Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej, w trakcie których były zgłaszane propozycje i postulaty dotyczące ukierunkowania Programu.

W toku II etapu – od 26 lipca 2013 r. do 15 września 2013 r. – skonsultowano I projekt PROW 2014-2020. Do Ministerstwa wpłynęło blisko 600 pism z uwagami do projektu Programu od ponad 500 podmiotów. Odbyło się 8 posiedzeń Zespołu – Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej, w trakcie których omawiano szczegółowe rozwiązana dot. działań planowanych do realizacji w ramach PROW 2014-2020. Dodatkowo przedstawiciele MRiRW uczestniczyli w ponad 70 spotkaniach, w ramach których prezentowane i omawiane były projektowane zapisy Programu. Podsumowaniem II etapu konsultacji była konferencja, która odbyła się 26 września 2013 r.” – możemy wyczytać na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz zestawienie dotychczasowych uwag możecie państwo znaleźć pod tym adresem.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi