AKTUALNOŚCI

Wyłożenia Planów Miejscowych w Polsce – Marzec 2014

Z dniem dzisiejszym prezentujemy nowy dział, dotyczący tematyki MPZP. Na łamach tego działu prezentować będziemy nie tylko daty wyłożeń planów miejscowych na terenie całej Polski, ale także informacje dotyczące procedur towarzyszących procesowi tworzenia Planu Miejscowego dla danego terenu, a także wzory odpowiednich wniosków do Planów Miejscowych. Z dniem dzisiejszym prezentujemy pierwszą, comiesięczną część – terminy wyłożeń Planów Miejscowych.

WARSZAWA:

 • Plac Wojska Polskiego (Wesoła). Wyłożenie do wglądu w dniach od 17 lutego 2014 r. do 19 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 7 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 19 kwietnia 2014 r.
 • Rejon ul. Krasickiego (Wierzbno). Wyłożenie do wglądu w dniach od 24 lutego 2014 r. do 26 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 10 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 16 kwietnia 2014 r.
 • Rejon Jazdowa – cześć zachodnia (Śródmieście). Wyłożenie do wglądu w dniach od 3 marca 2014 r. do 2 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 17 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 23 kwietnia 2014 r
 • Borków (Wawer). Wyłożenie do wglądu w dniach od 24 lutego 2014 r. do 26 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 24 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 30 kwietnia 2014 r
 • Stare Włochy (rejon ulicy Mikołajskiej). Wyłożenie do wglądu w dniach od 17 marca 2014 r. do 16 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 31 marca 2014 r do dnia 7 maja 2014 r

Informacje o powyższych wyłożeniach: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/default.htm

 

BYDGOSZCZ:

 • wyłożenie do wglądu planu miejscowego „Wyżyny Chemik”. Wyłożenie do wglądu w dniach od 12 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 1 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 6 maja 2014 r.

GDAŃSK:

 • Wrzeszcz Dolny – browar II przy ul. Kilińskiego; Wyłożenie do wglądu w dniach od 3 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 10 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 kwietnia 2014 r.
 • Matemblewo – rejon ulic Matemblewskiej i Giedroycia. Wyłożenie do wglądu w dniach od 3 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 6 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 kwietnia 2014 r.
 • Górki Zachodnie w rejonie ulicy Łowickiej. Wyłożenie do wglądu w dniach od 3 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 25 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 kwietnia 2014 r.
  http://www.bip.brg.gda.pl/?cid=124

GDYNIA

KIELCE

KRAKÓW

 • Rejon Św. Jacka – Twardowskiego; Wyłożenie do wglądu w dniach od 11 marca do 8 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 18 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 22 kwietnia 2014 r.
 • Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa; Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 marca do 14 kwietnia 2014 r. ; dyskusja publiczna – 28 marca 2014 r. w Auditorium Maximum; termin składania uwag – do dnia 5 maja 2014 r.
  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=6949

ŁÓDŹ:

 • Rejon ulic Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima. Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 marca 2014 r. do 1 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 18 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 22 kwietnia 2014 r.
 • Rejon ulic Narutowicza, Lindleya, Wodnej, Tuwima i Sienkiewicza. Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 marca 2014 r. do 1 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 18 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 22 kwietnia 2014 r.
  http://www.mpu.lodz.pl/page/index.php?str=300&id=244

OLSZTYN

PŁOCK

 • wyłożenie do wglądu planu miejscowego „Trzepowo”; Wyłożenie do wglądu w dniach od 12 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 10 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 6 maja 2014 r.

POZNAŃ

RZESZÓW:

WOJ. PODKARPACKIE

 • wyłożenie do wglądu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (Projekt Zmiany Planu) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; plan z prognozą udostępnione są na stronie www.podkarpackie.pl , na stronie www.bip.podkarpackie.pl , na stronie www.pbpp.pl oraz w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie; Uwagi i wnioski dotyczące treści przedmiotowych dokumentów można składać w terminie do 25 kwietnia 2014 r. :

SZCZECIN:

 • Ponowne wyłożenie do wglądu planu miejscowego „Warszewo 4”. Wyłożenie do wglądu w dniach od 14 lutego 2014 r. do 7 marca 2014 r.; dyskusja publiczna odbyła się 7 lutego 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 21 marca 2014 r.

WŁOCŁAWEK:

 • wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Okrzei, Wojska Polskiego, Kilińskiego i Kościuszki ; Wyłożenie do wglądu w dniach od 20 marca 2014 r. do 17 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 31 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 12 maja 2014 r.

WROCŁAW

 • Rejon ulic Żernickiej i Jerzmanowskiej; wyłożenie do wglądu w dniach od 19 marca 2014 r. do 9 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 25 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 23 kwietnia 2014 r.
 • Obszar ograniczony linią kolejową, ulicami: Mydlaną i Swojczycką oraz Kanałem Nawigacyjnym rzeki Odry; wyłożenie do wglądu w dniach od 20 marca 2014 r. do 9 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 1 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 23 kwietnia 2014 r.
 • Rejon ulicy Komandorskiej, Sanockiej i Ślężnej. Wyłożenie do wglądu w dniach od 18 marca 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 24 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 22 kwietnia 2014 r.
 • Rejon ulicy Dokerskiej i Pilczyckiej. Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 marca 2014 r. do 25 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 10 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 8 kwietnia 2014 r.
 • Rejon ulicy Kozanowskiej i Pilczyckiej. Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 marca 2014 r. do 25 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 11 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 8 kwietnia 2014 r.
 • Rejon centralnej części bulwaru Tadka Jasińskiego i ulicy Pawła Włodkowica. Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 marca 2014 r. do 25 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 11 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 8 kwietnia 2014 r.
  http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/zagospodarowanie-przest/miejscowe-plany-zagosp/plany-w-toku/wylozenia

Jeśli macie propozycje, które miasta powinniśmy dodać do comiesięcznej listy – podawajcie w komentarzach!