AKTUALNOŚCI

Warszawa zbiera wnioski do nowego Studium

Rozpoczęło się zbieranie wniosków do nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego stolicy. Potrwa ono do 9 stycznia 2019 roku.

Wycinek ze studium z 2006 roku. Graf. UM Warszawa

Jak informowaliśmy kilkukrotnie na naszej stronie: Warszawa przygotuje nowe Studium w najbliższych miesiącach. Obecny dokument obowiązuje od prawie 12 lat i był już kilkakrotnie zmieniany uchwałami radnych. Studium z 2006 roku zdezaktualizowało się. Na nowy dokument będziemy musieli poczekać. Władze stolicy szacują powstanie dokumentu na okres około 2,5 roku.

Przed pracami nad Studium powstaje szereg opracowań, które mają stanowić wkład merytoryczny do nowego dokumentu. Zaliczyć do nich można m.in. aktualizację opracowania ekofizjograficznego, opracowanie dotyczące kształtowania warunków klimatycznych, aktualizacja mapy geologicznej Warszawy, delimitacja Skarpy Warszawskiej i terenów o niekorzystnych warunkach posadowienia obiektów budowlanych.

Jak zapewniają władze Warszawy nowe Studium ma stworzyć miasto bardziej przyjazne mieszkańcom i odporne na zmiany klimatyczne. Wśród kierunków zmian znajdziemy m.in. zahamowanie rozlewania się zabudowy miejskiej, ograniczenie kosztów ekonomicznych i ekologicznych, lepsze wykorzystanie istniejących zasobów, wprowadzenie obszarów wielofunkcyjnych czy ochronę zieleni i wody.

Nowoczesna, zielona, otwarta i przyjazna metropolia, z aktywnymi mieszkańcami i bogatą ofertą pracy. Mamy już Strategię Warszawa2030 a teraz przystępujemy do sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zachęcam wszystkich mieszkańców, by włączyli się w proces jego powstawania

– mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Chcemy stworzyć ramy rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie m.in. przez wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji, ochrony zabytków. Najważniejszym wyzwaniem jest zadbanie, by miasto nie rozlewało się na coraz to nowe, niezurbanizowane tereny. Budowanie w granicach obszaru zwartego ograniczy koszty ekonomiczne i ekologiczne

– przypomina Marlena Happach, Architekt Miasta.

Zbieranie wniosków potrwa do pierwszych dni stycznia. Wcześniej odbędzie się seria spotkań z mieszkańcami. Już 3 października o godz. 18.30 w Centrum Kreatywności Targowa odbędzie się debata społeczna z udziałem ekspertów. Od 10 listopada oraz 14 listopada w nowo powstałym Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury będzie działał miejski punkt konsultacyjny, a od 5 listopada do 5 grudnia punkty dzielnicowe (lista na dole artykułu). W dniach 24 listopada oraz 1 grudnia odbędą się warsztaty konsultacyjne.

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii w pokoju 27 na parterze, albo przesłać pocztą (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”) do 9 stycznia 2019 roku. Należy podać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z elektronicznej skrzynki podawczej można skorzystać tylko w przypadku opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Inną formą jest uczestnictwo w specjalnej ankiecie.

Terminy konsultacji osiedlowych:

 • Bemowo: 26 listopada godz. 16.00-20.00
 • Białołęka: 6 listopada godz. 16.00-20.00
 • Bielany: 12 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Mokotów: 20 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Ochota: 15 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Praga-Południe: 19 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Praga-Północ: 22 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Rembertów: 8 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Śródmieście: 28 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Targówek: 20 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Ursus: 29 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Ursynów: 21 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Wawer: 6 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Wesoła: 7 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Wilanów: 27 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Włochy: 5 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Wola: 13 listopada, godz. 16.00-20.00
 • Żoliborz: 22 listopada, godz. 16.00-20.00