AKTUALNOŚCI

Gdańsk: Opublikowano projekt nowego Studium

Przygotowany został pierwszy projekt uwarunkowań i założeń nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdańska.

Roboczy projekt uwarunkowań i założeń zaprezentowany został mieszkańcom w dniu dzisiejszym. Wstępne założenia studium to nowy model przestrzenny rozwoju miasta i aglomeracji oraz zmiany w podejściu do nowej infrastruktury komunikacyjnej. W projekcie zrezygnowano z przeznaczania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Nowością jest również model “tri-polarny” (pisownia oryginalna) Gdańsk, Gdynia, Aeropolis gdzie pod ostatnią z nazw określa się rejon lotniska im. Lecha Wałęsy.

Obowiązujące Studium zostało uchwalone w 2007 r. Konieczność opracowania nowego dokumentu wynika ze zmian w przestrzeni Gdańska. Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium, radni Rady Miasta Gdańska podjęli 27 sierpnia ubiegłego roku. Prace nad projektem trwają jednak dłużej – sporządzanie dokumentu poprzedzono kilkumiesięczną kampanią informacyjną pt.: „Gdańsk w nowej perspektywie – porozmawiajmy o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. Powołana została również Rafa Studium, złożona z ekspertów zajmujących się kwestiami architektonicznymi, transportowymi, społecznymi, ekonomicznymi, kulturowymi oraz ekologicznymi. W ciągu ostatnich miesięcy odbyły się też m.in. warsztaty i seminaria.

Wyraźne jest też zaangażowanie mieszkańców – podczas wcześniejszych prac złożyli oni ponad tysiąc wniosków. W ciągu ostatnich miesięcy odbyły się warsztaty i seminaria. Kolejne uwagi będą mogli przekazać 18 maja i 8 czerwca projektantom Studium. W maju odbędą się też spotkania z radnymi miejskimi i przewodniczącymi zarządów Rad Dzielnic. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z projektem na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska oraz w jego siedzibie do 30 czerwca.

Prace nad nowym studium odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem. Uchwalenie studium planowane jest na koniec przyszłego roku.

Studium Gdansk