Powstaje wizja dla centrum Bochni

W ramach działań rewitalizacyjnych zmienić ma się przestrzeń centrum Bochni. W ubiegłym tygodniu w mieście odbyły warsztaty urbanistyczne, które miały wyłonić najciekawsze idee dla rejony Rynku oraz terenów Plant Salinarnych.. Wśród pomysłów na zmiany znalazły się m.in. eliminacja miejsc parkingowych w przestrzeni Rynku, fontanna i przeszklenia na płycie, stworzenie woonerfu, odbudowa nadszybia Regis, przebudowa placów Okulickiego i Pułaskiego. 

wiz. PM Projekt sp. z o.o. / Bochnia.eu

Rynek miałby się stać miejscem bardziej przyjaznym pieszym. W jego rejonie zniknąć mają bariery architektoniczne, m.in. poprzez zrównanie poziomu jezdni i chodnika. Ulice w jego sąsiedztwie miałyby funkcjonować w formie woonerfów – stref współdzielonych. Bazą projektową dla zmian wokół plant były m.in. pierwotne założenie ogrodowe Karla Bauera z XIX w. Park miałby wzbogacić się m.in. o fontannę oraz nowe elementy małej architektury.

wiz. PM Projekt sp. z o.o. / Bochnia.eu

W warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele Rady Miasta, jednostek samorządowych, organizacji samorządowych oraz mediów.