AKTUALNOŚCI

Chrzanów zaprezentował projekt Strategii Rozwoju

Zakończono opracowywanie Strategii Rozwoju Gminy Chrzanów na lata 2016-2023. Projekt zaprezentowano mieszkańcom, którzy mogą zgłosić swoje uwagi.

Chrzanow

Wielomiesięczne prace objęły przeprowadzenie analiz statystycznych i strategicznych oraz badań społecznych, realizację spotkań warsztatowo-konsultacyjnych z udziałem środowisk lokalnych oraz prace eksperckie. Projekt dokumentu jest efektem współpracy władz samorządowych, przedstawicieli instytucji publicznych, reprezentantów lokalnego i ponadlokalnego biznesu, mieszkańców oraz przedstawicieli środowiska pozarządowego i inicjatyw społecznych. Z jego treścią zapoznać można się tutaj.

Do 16 grudnia trwa gromadzenie uwag do przedstawionego projektu. Swoje opinie, przedstawione na specjalnym formularzu, mieszkańcy mogą kierować na adres [email protected] lub złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.