AKTUALNOŚCI

Kraków planuje ograniczyć ruch w rejonie Rynku Głównego

Władze Krakowa zakończyły konsultacje dotyczące planowanych zmian zasad wjazdu i postoju pojazdów na drodze wewnętrznej Rynku Głównego oraz na drogach publicznych wewnątrz I obwodnicy. Gotowy jest już raport z uwag i opinii mieszkańców.

Zmiany, które zamierza wprowadzić Kraków dotyczą wjazdu i postoju dla rejonu Rynku Głównego oraz na drogach publicznych wewnątrz I obwodnicy. Miasto proponuje zakaz wjazdu dla tego obszaru dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 5 ton (zaostrzenie limitu z obecnych 10 ton). Dodatkowo dla Rynku Głównego oraz fragmentów ulic św. Jana, Szewskiej, Brackiej, Grodzkiej i Siennej miasto proponuje wydłużenie godzin zakazu wjazdu o godziny poranne (8-23 zamiast 10-23).

W ramach konsultacji wpłynęło ponad 40 uwag. Spotkanie podsumowujące konsultacje w sprawie wprowadzanych zmian odbędzie się 7 kwietnia o godz. 10 w Miejskim Centrum Dialogu, przy ul. Brackiej 10. Zgłoszenie o chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesłać na adres [email protected] do dnia 1 kwietnia.