Pomorskie: Wspólne standardy wizualne w metropolii

Samorządy zintegrowane w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) zastosują wspólne standardy wizualne dla integracyjnych węzłów przesiadkowych.

Zarząd stowarzyszenia zarekomendował samorządom członkowskim stosowanie zaleceń i założeń zawartych w specjalnie przygotowanym opracowaniu. Znajdują się tam projekty graniczne dotyczące oznakowania na terenie węzła integracyjnego oraz wskazówki, zalecenia, wzory obejmujące elementy infrastruktury oraz małej architektury. W projekcie uwzględniono stosowanie loga OMG-G-S na oznakowaniu, co wzmocnić ma identyfikację samorządów ze stowarzyszeniem.

Przyjęcie uchwały ma wzmocnić spójność wizualną, funkcjonalną i estetyczną na obszarze działania metropolitalnego stowarzyszenia. Częściowo ujednolici to system informacji wizualnej – obecnie poszczególne pomorskie samorządy stosują odmienne oznakowania. Obecne zmiany dotyczą na razie obszarów węzłów integracyjnych, czyli punktów przesiadkowych między różnymi środkami komunikacji.

Dokument podejmuje również aspekt projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej węzłów integracyjnych. Znajdziemy tam m.in. zalecenia o ograniczaniu zróżnicowania poziomów na dojściach do przystanków, minimalizacji odległości między przystankami, funkcjonowania parkingów P+R oraz B+R czy projekty wiat i małej architektury. Wprowadzony jest również temat rozwiązań innowacyjnych. Przy węzłach znajdować mają się stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych, zarówno komunikacji zbiorowej jak i indywidualnych.

Na początku kwietnia zawarto również umowę przystąpienia do projektu systemu roweru publicznego w obszarze działania stowarzyszenia. Więcej w oddzielnym artykule.