Kraków: Powstaną kolejne Parki Kulturowe

Po sukcesie parku kulturowego Stare Miasto, władze Krakowa planują utworzenie dwóch nowych obszarów objętych ochroną.

W czerwcu Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia „Parku Kulturowego Nowa Huta” oraz „Parku Kulturowego Stare Podgórze z Krzemionkami”. W Nowej Hucie chronione przed negatywnym wpływem reklam maja być stara część dzielnicy, klasztor Cystersów i Krzesławice, łącznie obszar około 300 hektarów. Szczegółowe granice obszarów objętych ochroną w formie parku kulturowego zostaną ustalone w wyniku przeprowadzonych konsultacji z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Utworzenie parku kulturowego ochronić ma socrealistyczną urbanistykę dzielnicy. Park Kulturowy oznaczać będzie wprowadzenie większych obostrzeń dla reklamodawców. W lipcu przetarg na sporządzenie projektu planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta wygrała Politechnika Krakowska. Prace nad projektem zakończyć mają się w drugiej połowie przyszłego roku.

Kraków, Nowa Huta; fot. Piotr Tomaszewski, lic CC-BY-3.0

Kraków, Nowa Huta; fot. Piotr Tomaszewski, lic CC-BY-3.0

Rozpoczęto także wstępne prace nad projektem „Parku Kulturowego Stare Podgórze z Krzemionkami”. Jeśli powstaną, będą to kolejne tego typu obszarami w Krakowie, po istniejącym od pięciu lat parku na Starym Mieście. Udało się tam między innymi pozbyć krzykliwych reklam, uporządkowano stoiska i ogródki restauracyjne. W ostatnim roku decyzje o utworzeniu Parku Kulturowego podjęły Zakopane  (przepisy zaczną obowiązywać od lipca 2016 roku) i Wrocław.