AKTUALNOŚCI

“Ripari urbo – napraw miasto” po raz drugi! Kraków, 7-10 grudnia

Warsztaty transportowo-urbanistyczne “Ripari urbo – napraw miasto!” powracają! II edycja odbędzie się  w dniach 7-10 grudnia w Krakowie oraz Miechowie. W tym roku na tapetę Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych bierze Halę Targową, a dokładnie planowany przy hali przystanek kolejowy, który zrewolucjonizuje komunikację w centrum Krakowa oraz jego otoczenie. Część wykładowa i inwentaryzacja odbędą się w Krakowie, skąd uczestnicy warsztatów udadzą się na intensywne prace projektowe do Miechowa.

ripari_urbo_2_hala_targowa

Warsztaty realizowane się we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Jego organizatorami są Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej (ZSK), działające przy nim Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych (KNSK) oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej –  dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, będący jednocześnie kierownikiem ZSK Przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest Ewelina Stypułkowska – członek zarządu KNSK.

Adresatami warsztatów są studenci Politechniki Krakowskiej na kierunkach związanych z miastem, przestrzenią, życiem miejskim, tj. gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo. Do współpracy zaproszono również studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Warsztaty są świetną okazją do współpracy studentów z różnych dziedzin. Warsztaty Ripari urbo 2 to świetna okazja dla studentów do holistycznego spojrzenia na miasto i jego problemy.

Jako obszar problemowy wybrany został rejon Hali Targowej. Jest on jednym z niewielu miejsc w Krakowie, jeśli nie w Polsce, które zachowało, charakter tradycyjnego i zróżnicowanego targowiska. Budowa nowego przystanku (Kraków Grzegórzki) obok Hali Targowej oraz przebudowa istniejących w jej sąsiedztwie torów kolejowych istotnie zmieni ten obszar. Kwestiami, którymi należy się zająć są:

 • integracja nowego przystanku kolejowego z miejskim transportem zbiorowym,
 • integracja transportowa z dużymi generatorami ruchu,
 • integracja przestrzenna oraz funkcjonalna stacji z obszarem Hali Targowej i Kazimierzem,
 • uspokojenie ruchu w ciągu ulicy Dietla.

Głównym celem warsztatów będzie wykreowanie koncepcji przyszłego kształtu przestrzeni miejskiej przy nowym przystanku i istniejącym placu targowym oraz propozycje integracji kolei z komunikacją miejską. Rezultatem warsztatów ma być wykreowanie kilku niezależnych koncepcji transportowo-urbanistycznych przez kilkuosobowe, interdyscyplinarne grupy projektowe pod okiem ekspertów z zakresu urbanistyki i transportu.

RAMOWY PLAN WARSZTATÓW

Dzień pierwszy, środa, 7 grudnia 2016 r.:

 • 18:00 – 20:30 – panel wykładowy otwierający warsztaty (Politechnika Krakowska)

Dzień drugi, czwartek, 8 grudnia 2016 r.:

 • 9:00 – 11:00 – przejazd do Miechowa
 • 11:00 – 14:00 – I panel warsztatowy z konsultacjami specjalistów
 • 14:00 – 15:00 – obiad
 • 15:00 – 19:30 – II panel warsztatowy z konsultacjami specjalistów
 • 19:30 – 20:00 – kolacja
 • 20:00 – czas wolny/integracja

Dzień trzeci, piątek, 9 grudnia 2016 r.:

 • 8:30 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 13:30 – III panel warsztatowy z konsultacjami specjalistów
 • 13:30 – 14:30 – obiad
 • 14:30 – 19:30 – IV panel warsztatowy z konsultacjami specjalistów
 • 19:30 – 20:00 – kolacja
 • 20:00 – czas wolny/integracja

Dzień czwarty, sobota, 10 grudnia 2016 r.:

 • 8:45 – 9:30 – śniadanie
 • 10:00 – 11:00 – seminarium poświęcone prezencji wyników cz. I
 • 11:00 – 11:30 – przerwa kawowa
 • 11:30 – 12:30 – seminarium poświęcone prezencji wyników cz. II
 • 13:00 – 15:00 – powrót do Krakowa