Kraków wprowadza darmową komunikację przy wysokim stężeniu pyłów PM10

16 grudnia krakowska Rada Miasta przyjęła uchwałę o ustanowieniu uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu.

Do darmowych przejazdów na terenie Krakowa oraz gmin, które przystąpiły do porozumienia o wspólnej realizacji transportu zbiorowego upoważnieni będą właściciele samochodów. Na podstawie dowodu rejestracyjnego podróżować będzie mogło tyle osób, ile jest miejsc w pojeździe.

fot. Sivi Steys | źródło: flickr.com | lic. CC BY-SA 2.0

fot. Sivi Steys | źródło: flickr.com | lic. CC BY-SA 2.0

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnej komunikacji będą wprowadzane w dniu następnym, w przypadku, gdy:

  • we wszystkich stacjach pomiarowych zostanie przekroczony uśredniony dobowy poziom stężenia pyłów zawieszonych PM10 na godzinę 16 przekroczy 150 μg/m³,
  • w jednej ze stacji pomiarowych zostanie przekroczony uśredniony dobowy poziom stężenia pyłów zawieszonych PM10 na godzinę 16 200 μg/m³.

Analizowane dane pochodzić będą z trzech stacji pomiarowych: w Nowej Hucie, Kurdwanowie i przy Al. Krasińskiego. W przypadku uzyskania wartości granicznych i niepewnych prognoz pod uwagę będą brane uśrednione wyniki 18-godzinne.

Uchwała nr XXXIV/578/15 została przyjęta w stosunku 38 głosów za, jednym sprzeciwie i jednym wstrzymaniu się od głosu. Przepisy wejdą w życie 3 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Ponadto władze miasta planują inne działania m.in. usprawnienie informacji na temat stanu środowiska czy ograniczanie ruchu samochodowego.