AKTUALNOŚCI

MOBILNE IDEE – projektowanie instytucji kultury – 24.01.2013

Mobilne idee. Projektowanie instytucji kultury
24/01/2014/ Sale Redutowe/ Teatr Wielki – Opera Narodowa

Zapraszamy na spotkanie dotyczące projektowania przyszłości instytucji kultury zainauguruje działalność cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab realizowanego przez Teatr Wielki – Operę Narodową i BMW.

Logo OperaLAB

O Mobilnych ideach

Mobilne idee to cykl spotkań rozwijający koncepcję think tanku dla kultury OperaLab, która przenosi projekt na płaszczyznę dyskusji i warsztatów. Podczas planowanych spotkań menedżerowie kultury, socjolodzy, artyści, projektanci i środowisko biznesowe będą dzielić się swoim doświadczeniem i dyskutować o przyszłości i kondycji współczesnej sztuki i miasta, możliwościach ich rozwoju poprzez innowacyjne programy artystyczne. Program Mobilnych idei realizować będzie badawcze założenia projektu OperaLab. Pozwoli na integrację środowisk twórczych, naukowych i biznesu – w myśl koncepcji, iż siłą współczesnej kultury jest interdyscyplinarność i otwarcie na wzajemny dialog.Szerokie spojrzenie i innowacyjne myślenie przekładają się na efektywne działanie. Mobilne idee to intelektualna przestrzeń dla kultury. Realizowana w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce.

Idea

Tożsamość instytucji kultury konstruowana jest ze znaczeniowych warstw, zatem istotą staje się głęboka świadomość mechanizmów i wartości kulturowych oraz umiejętność ich odczytywania, interpretacji i komunikowania. Tożsamość stwarza wewnętrzne poczucie przynależności i
spójności, daje wyobrażenie o tym, czym jest instytucja i jaka jest rola jednostki w jej ramach. Instytucje kultury współtworzą kapitał symboliczny i świadomość kulturową społeczeństwa, wyznaczając nowe kierunki rozwoju. Ich wpływy wykraczają dzisiaj poza kompetencje
artystyczne, determinując także rozwój ekonomiczny, urbanistyczny i społeczny. Poruszając się w obrębie określonych obszarów, starają się je przekraczać, redefiniować. Nie jest to łatwe zadanie w ponowoczesnej, wielokierunkowej rzeczywistości, która wymaga zdecydowanych
postaw.

Funkcja

Określanie potrzeb i funkcji, wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz tworzenie nowych narzędzi z zakresu działań merytorycznych, komunikacji, edukacji, fundraisingu, inspirowanie i rozwijanie kompetencji współpracy jest celem Mobilnych
idei. Mają one przyczynić się do wypracowania zintegrowanych nowoczesnych praktyk w zarządzaniu instytucjami kultury.

Forma

Debata pomyślana została jako moderowana dyskusja prowadzana wokół określonych zagadnień dotyczących roli, struktury współczesnych instytucji kultury, ich wpływu na otoczenie oraz możliwości i metody ich projektowania. Doświadczenie i kompetencje gości mają względem
siebie charakter komplementarny, dzięki czemu dyskusja może przynieść jak najszerszy i wielokierunkowy obraz analizowanego tematu.

Obszary i zagadnienia debaty

Projektowanie a zarządzanie – między wizją a tożsamością
Czy instytucje kultury można zaprojektować?
Jaka jest przyszłość instytucji kultury?
Kompetencje i wartości współczesnych instytucji kultury
Jaka jest funkcja, rola i potencjał współczesnych instytucji kultury?
Jakie są ich główne zadania?
Co jest naczelną wartością instytucji kultury?
Jak budować więzi z widzem i angażować go we współtworzenie przestrzeni kultury?
Jaka jest przyszłość instytucji kultury?
Jak budować relację środowisk artystycznych i biznesowych?

Zmiana/ Przyszłość

Co określa jej tożsamość w czasach dynamicznych przemian?

Plakat

Komunikacja

Jak budować relację środowisk artystycznych i biznesowych?
Komunikacja
Jak kształtuje się jej wizerunek?
Jak rozumieć/interpretować społeczną użyteczność instytucji kultury?

Budowanie relacji między sztuką a biznesem

Jak tworzyć innowacyjne wspólne projekty?
Relacje i wpływ na rozwój instytucji kultury oparty na działaniach sponsoringowych i fundraisingowych?
Jaki jest charakter zaangażowania biznesu przy tworzeniu założeń merytorycznych realizowanych wydarzeń?
Czy sponsorzy poszerzają swoje kompetencje stając, po części, kuratorami się dotowanych przez siebie projektów?
Jakie korzyści, oprócz finansowych, niesie ze sobą wspieranie instytucji kultury przez wielkie korporacje?
Jakie warunki musi spełniać biznes który chce wspierać kulturę?

Paneliści

 • dr Zenon Butkiewicz – Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie
 • Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Krzysztof Dudek – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury
 • dr Thomas Girst – BMW Group’s head of cultural engagement
 • dr hab. Krzysztof Kalicki – Prezes Deutsche Bank Polska S.A.
 • Maria Nicanor – kurator Muzeum Guggenheima
 • Paweł Płoski – Kierownik Działu literackiego Teatru Narodowego
 • Tomek Rygalik – projektant
 • Stach Szabłow
  ski – krytyk sztuki
 • Aleksandra Wasilkowska – architektka, wiceprezeska SARP OW
 • Hanna Wróblewska – dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Program spotkania

12:30 – spotkanie panelistów z prowadzącymi spotkanie
13.00 – powitanie gości
13.15 – 15.30 – debata
15.30 – 17.00 – rozmowy kuluarowe przy kawie

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu