AKTUALNOŚCI

Konferencja – “Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej” – Wrocław, 13-14 października

Z przyjemnością informujemy, że Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje XII Konferencję nt. „Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno – Przestrzennych”, która odbędzie się w dniach 13 – 14 października 2014 r. we Wrocławiu. Tegoroczne spotkanie toczyć się będzie pod hasłem „Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej”.

LOGO_KONFERENCJA_XII (1)

Głównymi zakresami tematycznymi dyskutowanymi w trakcie konferencji będą:

  • problemy rozwoju miast
  • problemy rozwoju obszarów wiejskich
  • kształtowanie przestrzeni publicznej
  • współczesne czynniki rozwoju regionalnego
  • zróżnicowania przestrzenne – wyzwania dla polityki regionalnej
  • obszary transgraniczne – współpraca, konkurencja, problemy zagospodarowania
  • społeczeństwo i gospodarka sieciowa
  • problemy integracji i dezintegracji społecznej, ekonomicznej i politycznej w Polsce i na świecie
  • wyzwania dla Unii Europejskiej w nowym okresie programowania

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego www.zzp.geogr.uni.wroc.pl, na której umieszczane będą wszystkie informacje oraz dokumenty związane z konferencją.

Pliki do pobrania:
– Karta Zgłoszeniowa

To wydarzenie znajduje się także w  naszym kalendarzu.