AKTUALNOŚCI

Miasto Szczęśliwe – Festiwal Sztuki i Społeczności

Współpraca, uczestnictwo, wolność, demokracja, wartości obywatelskie, niwelowanie podziałów społecznych – wszystkie te tematy nabierają w ostatnim czasie szczególnego znaczenia zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Właśnie tym wartościom ma być dedykowany Festiwal MIASTO SZCZĘŚLIWE, którego pierwsza edycja, organizowana przez Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, wpisuje się w plany warszawskiego Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Pragi. Tytułem festiwalu nawiązujemy do głośnej książki Charlesa Montgomery’ego, w której zajmuje się on tym, jak miasto, jego organizacja i infrastruktura, wpływają na jakość i styl życia mieszkańców.

miasto_szczesliwe_tp

Festiwal MIASTO SZCZĘŚLIWE to również nowy model dialogu ludzi sztuki i społeczności lokalnej. Inicjatywa wynika z chęci pogłębienia współpracy publicznych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz rozmaitych grup artystycznych i mieszkańców Pragi. W ramach działalności Teatru stworzony został szeroki program działań artystyczno-obywatelskich, którego realizacja przypadnie na okres od maja do sierpnia 2016 roku. Ważną rolę podczas współpracy będą mieli tacy partnerzy Teatru, jak: Stowarzyszenie Komuna//Warszawa, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru LUB/LAB, Fundacja Strefa Wolnosłowa, organizacje działające na ul. Ząbkowskiej i Targowej (Fundacja Nadaye, Koneser, Fundacja XIX Dzielnica Kultury, Stowarzyszenie Hokuspokus, Fundacja Zmiana) oraz duże warszawskie instytucje: Teatr Baj, Sinfonia Varsovia, Goethe Institut i Program 2 Polskiego Radia.

MIASTO SZCZĘŚLIWE ma charakter międzynarodowy – biorą w nim udział artyści i działacze społeczni nie tylko z warszawskiej Pragi, ale także z Niemiec, Belgii, Francji, Włoch, i Austrii. Ponadnarodowe partnerstwo sprzyja wymianie bogatych doświadczeń i wartości obywatelskich, których wspieranie jest niezbędne wobec wyzwań rewitalizacyjnych Warszawy. Ideą jest zatem z jednej strony czerpanie z dorobku zagranicznych instytucji, z drugiej zaś umacnianie z nimi więzi i artystyczno-społeczna kooperacja na wielu polach, która pozwoli rozwiązywać konkretne problemy. Wychodzimy bowiem z założenia, że kultura powiązana ze sprawną edukacją i animacją społeczną, jest jednym z najistotniejszych narzędzi rozwoju demokratycznego społeczeństwa.

Program festiwalu realizowany będzie wokół trzech głównych tematów (rewitalizacja, różnorodność kulturowa, uczestnictwo), każdorazowo konfrontując ze sobą działania artystyczne, społeczne i edukacyjne. MIASTO SZCZĘŚLIWE nie będzie skupiało się wyłącznie na krytyce sytuacji zastanej, celem jest pozytywna współpraca i promowanie działań na najwyższym poziomie artystycznym, podejmujących jednocześnie istotne tematy społeczno-polityczne. Z kolei na poziomie animacji i aktywizmu obywatelskiego – projekt będzie dowartościowywał inicjatywy włączające szerokie grupy mieszkańców miasta w działania na rzecz wspólnego rozwoju dzielnicy-miasta-kraju. Szczególne znaczenie ma fakt inicjowania projektu w lokalnym obszarze Teatru Powszechnego, na terenie warszawskiej Pragi – dzielnicy z jednej strony dotkniętej dużą ilością problemów rozwojowych, a z drugiej zamieszkiwanej przez zwarte struktury społeczności lokalnej o ogromnym, ale często niedocenianym potencjale.

Rewitalizacja

Centralnym elementem działań będzie otwarcie na Pradze Ogrodu Powszechnego, wzorem ogrodów społecznościowych powstających w wielu miastach na całym świecie, który ma być nie tylko obszarem promocji działań ekologicznych, ale przede wszystkim miejscem spotkań lokalnej społeczności i agorą, w ramach której powstawać mogą oddolne inicjatywy (społeczne, kulturalne i mikroprzedsiębiorcze). W ramach pierwszych działań inicjujących aktywność ogrodu, odbędą się debaty wokół tematów odpowiedzialności lokalnych społeczności za miasta, w których żyją oraz możliwych nowych form demokracji bezpośredniej (działania te będą miały także charakter interwencji artystycznych: „Some use for your broken clay pots” Christophe’a Meierhansa), a ekologiczny aspekt ogrodu promowany będzie poprzez działania muzyczne (koncerty i warsztaty) m.in. Wiedeńskiej Orkiestry Warzywnej. Zaprezentowany też zostanie spektakl „Klęski w dziejach miasta” w reż. Weroniki Szczawińskiej z Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu. Jako imprezy towarzyszące zrealizowane będą debaty i wykłady  m.in. dr Małgorzata Grygielewicz z Uniwersytetu w Poitiers wygłosi wykład o historii ogrodu jako alternatywnej agorze, a Joanna Erbel (Fundacja Blisko) zrealizuje dwie debaty poświęcone zieleni miejskiej.

 

Różnorodność kulturowa i migracje

Część programu zbudowana wokół najgorętszego i kontrowersyjnego tematu w debacie publicznej. Prezentacje artystyczne skupione zostaną wokół dwóch spektakli Gorki Theater z Berlina – sceny, która w ostatnich latach koncentrowała się na prezentacji problemów i wyzwań, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie wielokulturowego społeczeństwa niemieckiego w XXI wieku. Teatr zaprezentuje „Common Ground” w reż. Yael Ronen i „In unserem Namen” w reż. Sebastiana Nüblinga. Prezentacje te wpisywać się będą także w rocznicę podpisania między stolicami Niemiec i Polski umowy o współpracy, a dla obu scen będą pierwszym etapem przygotowywanego od dłuższego czasu planu współpracy. Część społeczna tej odsłony programowej skupiona będzie wokół działań prowadzonych w ramach projektu „ATLAS”, współprowadzonego przez Strefę WolnoSłową. Jest to paneuropejski program artystyczny skupiony na kwestii włączania uchodźców w wybranych miastach Europy w działania społeczne. W ramach projektu zaprezentowane zostaną działania warsztatowe i spektakle m.in. z Włoch, Francji i Belgii.

Uczestnictwo i spójność społeczna

Ważnym wydarzeniem w tym okresie będzie Otwarta Ząbkowska, czyli kontynuacja i rozwinięcie projektu koordynowanego przez Teatr Powszechny w 2015 roku we współpracy z praskimi organizacjami. W formule wakacyjnego i dostępnego dla wszystkich festiwalu dzielnicy, ta część programu skupi się na budowaniu przy udziale zaproszonych artystów i mieszkańców Pragi poczucia dumy i przynależności do społeczności lokalnej, a także wspieraniu prorozwojowej aktywności społecznej. W realizację poszczególnych punktów programu zaangażowały się stowarzyszenia działające wokół ulicy Ząbkowskiej. Nowością będzie pula środków przeznaczonych na mikrogranty („projekty podwórkowe”). W działania społeczne wpisane zostaną też dwa projekty artystyczne realizowane w kontekście dzielnicy i jej mieszkańców przez zaproszonych do współpracy artystów – Agnieszkę Błońską i Wojciecha Blecharza, zainteresowanych projektami w przestrzeni miejskiej, powstającymi we współpracy z mieszkańcami. Agnieszka Błońska zrealizuje spektakl społecznościowy, dla którego punktem wyjścia będą wywiady z mieszkańcami Pragi na temat codziennych strachów i lęków. Wojciech Blecharz zrealizuje „PARK-OPERĘ”, czyli napisaną specjalnie na potrzeby festiwalu operę, której akcja w całości będzie się rozgrywać w Parku Skaryszewskim. Z kolei Komuna//Warszawa przygotuje projekt dedykowany ulicy Lubelskiej, zatytułowany „Szczęście na Pradze”. We współpracy z Programem II Polskiego Radia Teatr zrealizuje dwa słuchowiska na żywo – „Chamowo” Mirona Białoszewskiego w reż. Pawła Łysaka i przeznaczoną dla dzieci i młodzieży „Kotkę Brygidy” Joanny Rudniańskiej. Stowarzyszenie Pedagogów LUB/LAB zrealizuje z mieszkańcami cykl warsztatów i pokazów w ramach „Najmniejszego Teatru Świata”, powołującego mini-teatry w pudełkach, które każdy będzie mógł animować. Propozycję mobilnego „teatru podwórkowego” stworzy też stołeczny Teatr Baj.

Kalendarz najważniejszych wydarzeń

8 maja, 18:00, Scena Mała – Christophe Meierhans „SOME USE FOR YOUR BROKEN CLAY POTS

14  maja, 18:00, dziedziniec teatru – WIEDEŃSKA ORKIESTRA WARZYWNA

22 maja – otwarcie OGRODU POWSZECHNEGO

29 maja, 19:30, Scena Mała – Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu, „KLĘSKI W DZIEJACH MIASTA”, reż. Weronika Szczawińska

26 czerwca, 19:30, Scena Mała – ATLAS Antwerpia

27 czerwca, 19:30, Scena Mała – ATLAS Warszawa

28 czerwca, 19:30, Scena Mała – ATLAS Paryż

30 czerwca, 19:30, Scena Mała – ATLAS Paryż

30 czerwca, 21:00, Ogród Powszechny ATLAS/Great Learning (koncert)

1 lipca, 19:30, Scena Mała – ATLAS Bolonia

3 lipca, 19:00, Scena Duża – Maxim Gorki Theater, Berlin, „COMMON GROUND”, reż. Yael Ronnen, Gorki Theater w Berlinie

4 lipca, 19:30, Scena Mała – Maxim Gorki Theater, Berlin, „IN UNSEREM NAMEN”, reż. Sebastian Nübling

lipiec – OTWARTA ZĄBKOWSKA

9, 10 lipca „Praskie si-fi”, reż. Agnieszka Błońska

16, 17 lipca – „PARK-OPERA”, koncepcja i kompozycja – Wojciech Blecharz

*oprócz tych wydarzeń odbywać się będą cykliczne: debaty, warsztaty, spotkania i inne imprezy towarzyszące.

 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA FESTIWALU

  • Paulina Chaber

    Praga to naprawdę inne miejsce niż kiedyś choć na szczęście dalej pozostał tu niesamowity klimat który daje ciekawą alternatywę dla mocno już znanego charakteru lewobrzeżnej Warszawy. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona jak wiele praskich stowarzyszeń pięknie się angażuje nie tylko w ten projekt ale i wszystkie jakie do tej pory odbyły się na Pradze.