Port Praski: Znamy projekt planu miejscowego

Port Praski to kilkudziesięciohektarowy teren w dzielnicy Praga Północ, w sąsiedztwie Wisły oraz Stadionu Narodowego.

Obsługiwany jest komunikacyjnie przez stację metra Stadion Narodowy oraz przystanek kolejowy. Z innymi dzielnicami połączony jest Mostem Świętokrzyskim, Wałem Miedzeszyńskim a także planowaną trasą Nową Świętokrzyską.

port praski pas

W Porcie Praskim zgodnie z wyłożonym projektem planu miejscowego będą mogły powstać trzy wieżowce o wysokości większej niż sto metrów. Najwyższy zlokalizowany ma być przy basenie portowym, gdzie dla terenu B2.5.MW/U plan nakazuje realizacje dominanty o wysokości 155-160 metrów. Pozostałe wieżowce zlokalizowane mają być w sąsiedztwie stacji metra oraz kolei, przy ulicy Sokolej (teren B3.1.U – funkcje usługowe) o wysokości 135-140, 115-120 oraz 95-100 metrów. Zlokalizowana ma tam być także galeria handlowa.

Port Praski grafika

Na pirsie w centralnej części portu projekt planu przeważać ma zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, połączona z funkcją usługową. Projekt planu nakazuje lokalizację dominanty wysokościowej do 40 metrów na krańcu pirsu, a na ostatniej kondygnacji wymagać ma realizacji tarasu widokowego bądź lokalu usługowo-gastronomicznego, z otwarciem widokowym na panoramę lewobrzeżnej Warszawy

Nabrzeża portu mają być przestrzeniami ogólnodostępnymi, reprezentacyjnymi o nawierzchni utwardzonej. W północnej części portu zlokalizowany ma być przystanek tramwaju wodnego. Na terenie portu będzie mogła powstać nowa dwupasmowa trasa Nowo-Jagiellońska, która w kierunku północnym wchodzić ma w tunel pod gęstą zabudową dzielnicy Praga Północ. Wymogiem nowego zagospodarowania terenów będzie realizacja zabezpieczeń portu przed powodzią.


Wyłożenie do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Praskiego trwa do 29 kwietnia.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 20 kwietnia w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, IV piętro, sala Rudniewa, o godz. 16.30. Uwagi należy składać na piśmie do 20 maja. Projekt planu był już raz wykładany do publicznego wglądu. Wnioski inwestora, między innymi te dotyczące lokalizacji galerii handlowej, wymagały zmiany studium.

Aktualny projekt planu w formacie pdf dostępny po kliknięciu w zdjęcie:

port praski plan


Tak prezentował się port w roku 2013 na zdjęciach Tomasza Gnicha: