AKTUALNOŚCI

Francja: Reforma terytorialna

W ostatnich dniach przedstawiliśmy dane dotyczące podziału terytorialnego Europy. Podane informacje mogą niedługo okazać się nieaktualne, gdyż w latach 2014-2016 zmiany wprowadza Francja.

Kraj ten podzielony jest dziś na następujące szczeble: gminy, kantony, okręgi, departamenty i regiony. We Francji funkcjonuje obecnie ponad 36 tysięcy gmin. Jest to najwyższa wartość wśród państw Unii Europejskiej (w Polsce gmin jest 2479, zaś w Niemczech szczebel lokalny stanowi ok. 11,5 tys. jednostek). Wielokrotnie podejmowano próby ograniczenia ich liczby, jednak do tej pory proces ten nie udał się.

Francja składa się z 27 regionów, z czego 22 znajdują się w części europejskiej. Liczba ta zmieni się w związku z reformą zatwierdzoną 25 listopada 2014 roku. Na drodze fuzji powstać ma z nich 13 regionów. Zdecydowano o dwóch zadaniach niezbędnych do wprowadzenia w związku z tym procesem. Pierwsze dotyczy delimitacji regionów, wyborów regionalnych i resortowych oraz organizacji kalendarza wyborczego. Drugi odnosi się do określenia nowej organizacji terytorialnej Republiki. Wybory resortowe wykonano w marcu, zaś wybory regionalne odbędą się w grudniu. Dzięki nim w styczniu 2016 roku podział zostanie ostatecznie dokonany.

Francja proces

Innym efektem wprowadzenia reform jest wprowadzenie nowego statusu dla miast pod nazwami „loi MAPAM” lub „loi MAPTAM”. W 2015 roku uzyska je 11 miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 400 tysięcy: Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg i Tuluza. Nowe prawo pozwolić ma miastom w pełni wykorzystać możliwości rozwoju gospodarczego.

Obecny podział administracyjny Francji

Obecny podział administracyjny Francji

Francja po

Planowane zmiany w podziale terytorialnym Francji.

Reforma budzi duże kontrowersje w regionach, które zostaną połączone „w pary”. Przykładem jest połączenie Alzacji z Lotaryngią i Szampanią-Ardenami – część mieszkańców regionów protestuje w celu ochrony odrębności kulturalnej i administracyjnej. Zdaniem władz Francji zmiany spowodują uproszczenie czynności administracyjnych i procesów decyzyjnych.

Źródło i więcej informacji: http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale