AKTUALNOŚCI

Francuskie miasto Rennes testuje wirtualnie scenariusze zrównoważonego rozwoju

Dassault Systèmes poinformowała, że znajdujące się we Francji miasto Rennes, jest kolejną metropolią, która zdecydowała się na digitalizację procesów planowania urbanistycznego i w tym celu wybrała  3DEXPERIENCity – cyfrowe środowisko projektowe służące do optymalizacji projektów, produktów i usług miejskich dedykowanych mieszkańcom.

Rennes planuje wykorzystać 3DEXPERIENCity do stworzenia cyfrowego modelu miasta o nazwie „Virtual Rennes”, który dzięki technologii modelowania systemowego obejmie różne źródła danych i zgromadzi je w jednym repozytorium, który jest nieustannie aktualizowany wraz z napływem nowych danych. Dzięki temu dokładnemu i niezawodnemu wirtualnemu odpowiednikowi rzeczywistego miasta, urzędnicy, mieszkańcy, biznesy, deweloperzy i dostawcy usług, funkcjonujący na terenie miasta mogą przeprowadzać symulacje i wizualizować holistyczny rozwój miasta, a także współdziałać na polu wypracowywania zrównoważonych rozwiązań urbanistycznych uwzględniających społeczne i miejskie wyzwania.

Będące stolicą Bretanii miasto Rennes jest drugą najszybciej rozwijającą się metropolią we Francji. Liczba mieszkańców szacowana jest na 450 000 osób. Tak szybki rozwój aglomeracji miejskiej, której wyspecjalizowane dziedziny wciąż ewoluują i stają się coraz bardziej złożone, sprawia, że koordynacja: renowacji i planowania nowych budynków, sieci usług komunalnych, systemów mobilności i innej infrastruktury miejskiej jest niezwykle trudnym zadaniem.

„Rennes ma bogate i różnorodne dziedzictwo, które przyciąga do miasta rodziny, profesjonalistów, firmy oraz ponad 65 tysięcy studentów. Uwzględnienie potrzeb obecnych i przyszłych rezydentów wymaga długoterminowego planowania i podejmowania wielu strategicznych decyzji”, powiedział Emmanuel Couet, President of Rennes Métropole. „3DEXPERIENCity od Dassault Systèmes umożliwia nam zaangażowanie najważniejszych interesariuszy miejskich we wspólne prace nad opartą na rozwiązaniach cyfrowych zrównoważoną transformację naszego miasta”.

„Inicjatywy Smart City dają możliwość przewidywania i planowania przestrzeni miejskich tak, aby były one bardziej przyjazne mieszkańcom, a jednocześnie prężnie się rozwijały. Wymaga to prawidłowej interpretacji ogromnej ilości danych”, powiedział Olivier Ribet, Vice President, High-Tech Industry, Dassault Systèmes. „3DEXPERIENCity oddaje w ręce zaangażowanych w projekt przedstawicieli miasta Rennes intuicyjne narzędzia, dzięki którym mogą współpracować i porozumiewać się na różnych płaszczyznach z zakresu planowania i zarządzania miastem, w tym: społecznej, ekonomicznej i politycznej. Efektem tej współpracy może być polepszenie jakości życia w ich mieście”.