Lyon: czy jedzie z nami kierowca?

Od początku września w trzecim co do wielkości mieście we Francji poruszają się dwa wyjątkowe pojazdy. Lyon jest pierwszym miastem na świecie, w którym pasażerowie mogą przemieszczać się autobusami bez kierowców.

Trasa autobusu liczy sobie 1300 metrów, z 5 przystankami. Pojazdy mogą zabrać jednocześnie do 15 pasażerów, są napędzane energią elektryczną i osiągają prędkość 20 km/h. Autobusy wyposażone są w pokaźny zestaw detektorów, które pozwalają na ustalenie dokładnego położenia względem przeszkód i innych uczestników ruchu.

Rozwiązania bezzałogowych autobusów były testowane – bez pasażerów – we Francji i Szwajcarii, teraz do podobnych prób przymierzają się Zjednoczone Emiraty Arabskie. W Lyonie po raz pierwszy z takich nowinek technicznych korzystają pasażerowie w „warunkach ulicznych”. Ze względu na ograniczenia technologiczne i legislacyjne pojazdy nie mogą uczestniczyć w ruchu, gdzie obok znajdują się inne samochody czy tramwaje. Autobusy kursują po bulwarze nad Saoną w rejonie La Confluence. Cały okoliczny teren w latach 90. XX wieku był jeszcze zdominowany przez przemysł, jednakże przemiany zaowocowały zmianą funkcji, powstaniem waterfrontu oraz uczęszczanych przestrzeni publicznych u ujścia Saony do Rodanu.

Projekt pomimo, iż wydaje się być jedynie atrakcją turystyczną może znacznie przyczynić się do rozwoju wykorzystania automatycznych pojazdów w transporcie publicznym. Dotychczas głośno było o osobowych samochodach bezzałogowych, które mogą być w kilku miejscach na świecie testowane na drogach publicznych. Producent autobusów z Lyonu – firma Navya – otrzymała zamówienia na 30 kolejnych pojazdów.