Łódź stawia na woonerfy

Trwają przeobrażenia kolejnych części łódzkiego Śródmieścia. Do przekształcenia w tzw. woonerfy, których idea została entuzjastycznie przyjęta przez mieszkańców miasta, szykowanych jest kilka kolejnych ulic.

W ramach przebudowy dworca Łódź Fabryczna oraz jego okolic, swój wygląd zmieniają kolejne okoliczne ciągi komunikacyjne. Jednym z nich jest ulica Lindleya, przy której znajdują się m.in. rektorat oraz siedziba wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Ta krótka uliczka, nosząca imię inżyniera – twórcy systemu wodnokanalizacyjnego Łodzi oraz wielu innych miast, ma po przebudowie zostać wydłużona do ulicy Węglowej. Podzielona zostanie również na dwie, oddzielone od siebie części. Tym samym każda z nich ma obsługiwać wyłącznie ruch docelowy.

Nawierzchnia ulicy Lindleya będzie składać się z nowej, granitowej oraz zabytkowej kostki. W planach jest zachowane i uzupełnienie istniejącej zieleni przydrożnej oraz dodanie elementów małej architektury. Prace na ulicy Lindleya mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Kolejny z woonerfów projektowanych w ramach przebudowy okolic głównego łódzkiego dworca powstanie na ulicy Traugutta – na odcinku od Piotrkowskiej do Sienkiewicza. Będzie on stanowił jednocześnie przedłużenie pierwszego łódzkiego podwórca na ulicy 6-ego Sierpnia, znajdującego się po drugiej stronie słynnej „Pietryny”. Na tym odcinku Traugutta znajdują się m.in. znane łódzkie hotele: Grand oraz Savoy. Projekt przebudowy ulicy to jeden ze zwycięzców głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015.

Po przebudowie ulica Traugutta wykonana będzie z szarych i czerwonych płyt granitowych. Ograniczony zostanie ruch samochodów oraz liczba miejsc parkingowych, które dominują obecnie w wyglądzie ulicy. Pojawią się nasadzenia zieleni, meble miejskie oraz miejsca na ogródki gastronomiczne licznych lokali znajdujących się przy tej ulicy. Prace mają rozpocząć się w połowie wakacji i potrwać od 2 do 3 miesięcy.

Drugim z podwórców powstającym dzięki głosom łodzian będzie ulica Piramowicza. To krótka uliczka zlokalizowana pomiędzy ulicami Narutowicza oraz Jaracza, przy której znajduje się m.in. zabytkowa cerkiew św. Olgi. Projekt woonerfu przewiduje w tym przypadku odrestaurowania charakterystycznej zabytkowej kostki klinkierowej. Również i na Piramowicza przewidziane jest nadanie ulicy lokalnego, sprzyjającemu mieszkańcom wyglądu poprzez nasadzenia drzew, zamontowania małej architektury czy lokalizację ogródków gastronomicznych. Prace na Piramowicza powinny rozpocząć się na początku wakacji.