AKTUALNOŚCI

Paryż zakaże używania samochodów z silnikami Diesla

Stolica Francji ciągle zmaga się z dużym zanieczyszczeniem powietrza. Władze miasta proponują surowe przepisy, które mają poparcie społeczeństwa.

Rok temu świat obiegły informacje o zatrważających wskaźnikach jakości powietrza w Paryżu. Najgorsza sytuacja, przez niekorzystne warunki pogodowe, wystąpiła w marcu tego roku. Miasto porównywano do Pekinu – zanieczyszczenie pyłem względem innych europejskich stolic tej wielkości było o 80% większe. Problem próbowano złagodzić wprowadzając darmową komunikację miejską i zakazując ruchu samochodowego zależnie od dnia tygodnia i numerów rejestracyjnych pojazdu.

Autor: Damián Bakarcic; Licencja: CC BY 2.0

Smog nad La Défense; Autor: Damián Bakarcic; Licencja: CC BY 2.0

Sytuacja z przełomu roku nie była incydentem, władze miasta cały czas szukają rozwiązania duszącego problemu. Wyjścia szukają w ograniczeniach największego emitora – transportu indywidualnego.

7 grudnia 2014 mer Paryża, Anne Hidalgo, przedstawiła radykalną politykę miasta mającą na celu poprawę jakości powietrza. “Cel jest prosty: chcę zakończyć erę Diesla w Paryżu do 2020, jeśli to możliwe wewnątrz Bulwaru Peryferyjnego” powiedziała mer dla Le Journal du Dimanche. Pojazdy wyposażone w silniki Diesla emitują niebezpieczne rakotwórcze spaliny (m.in. tlenki węgla), a ich powszechne występowanie stwarza zagrożenie dla ogółu mieszkańców terenów zurbanizowanych. Dodatkowo Francuzi najchętniej w całej Europie wybierają pojazdy z silnikami wysokoprężnymi.

Pierwszym krokiem w osiągnięciu ambitnego celu ma być wyznaczenie stref ograniczenia ruchu, do których wstęp będą mieć jedynie mieszkańcy, samochody dostawcze, służby miejskie i komunikacja publiczna. Na początku strefy działać będą jedynie w weekendy, jednak ich obowiązywanie szybko może zostać rozszerzone o dni robocze. Wewnątrz nich powiększone zostaną przestrzenie dla pieszych, kosztem jezdni.

Niektórymi drogami, m.in. Polami Elizejskimi, będą mogły poruszać się jedynie niskoemisyjne pojazdy. Na obszarze objęty wewnętrzną obwodnicą zakazany zostanie ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych. Całość dopełniać będą inwestycje w rozwój transportu publicznego, wypożyczalni samochodów elektrycznych i systemu rowerowego. Do 2020 długość dróg dla rowerów zostanie podwojona, a nakłady na ten typ transportu wyniosą 100 mln euro.

Działania te akceptuje większość paryżan, 54% chce ograniczenia ruchu samochodów Diesla a 84% popiera tak intensywne prace nad poprawą stanu środowiska. Działania na rzecz ochrony środowiska podejmowane są również na szczeblu krajowym. Od lutego przyszłego roku we Francji zostanie wprowadzony system naklejek umożliwiający identyfikację pojazdów co do ilości emitowanych zanieczyszczeń.