Szkolenie: Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego: dyrektywa INSPIRE, zarządzanie miastem, potrzeby mieszkańców oraz e-usługi – Rzeszów 20.02, Kraków 22.02, Katowice 24.02, Warszawa 28.02

24GIS specjalizująca się we wspieraniu miast we wdrażaniu technologii GIS zaprasza na szkolenia „Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym – ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, zarządzanie miastem, potrzeby mieszkańców oraz e-usługi”. Szkolenia odbędą się 20.02.2017  w Rzeszowie, 22.02.2017 w Krakowie, 24.02.2017 w Katowicach oraz 28.02.2017 w Warszawie.

Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z:

  • Aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy INSPIRE;
  • Projektowanymi zmianami w prawie wpływającymi na informatyzację MPZP
  • Organizacją wdrożenia ww. wymagań prawnych,
  • Dobrymi praktykami w zakresie technicznych aspektów informatyzacji istniejących MPZP
  • Wskazówkami w zakresie wymagań dotyczących pozyskiwania oraz kontroli nowych MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wymaganiami w zakresie świadczenia e-usług związanych z danymi planistycznymi
  • Rolą danych planistycznych w zarządzaniu miastem inteligentnym

W dotychczasowych edycjach szkolenia wzięło udział kilkadziesiąt osób m.in.: z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie, Biura Rozwoju Gdańska, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Biura Planowania Przestrzennego Miasta Kielce, Urzędów Miast: Bielsko Biała, Chorzów, Kielce, Legnica, Olsztyn, Polkowice, Zabrze.

100% dotychczasowych uczestników szkoleń oceniło je wysoko lub bardzo wysoko.

Więcej informacji (program, formularz zgłoszeniowy) znajduje się na stronie internetowej: http://24gis.pl/oferta/szkolenie-informatyzacja-mpzp/

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.